MEXICO-STAD, MEXICO

MEXICO-STAD, MEXICO

10 JULI 2010

Een hoofdstad van wereldklasse en een icoon van cultuur en tolerantie verwelkomt de Scientology Kerk in haar nieuwe thuis.

Zevenduizend scientologen en hun gasten kwamen op 10 juli 2010 bijeen om de feestelijke te vieren van de eerste Ideale Organisatie van Scientology in Latijns-Amerika, gelegen in het hart van Mexico-Stad. De kerkelijk leider van de Scientology religie en Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center, de heer David Miscavige, leidde deze historische ceremonie, en verwelkomde de aanwezigen bij hun nieuwe Nationale Organisatie in deze Stad van Paleizen.

Dhr. David Miscavige, kerkelijk leider van de Scientology Religie en voorzitter van de raad van het Religious Technology Center trad op als ceremoniemeester bij de opening van de nieuwe nationale Scientology Organisatie voor Mexico.

De ceremonie markeerde de voltooiing van een volledige wederopbouw en ontwerp van het Juarez gebouw van Mexico-Stad. Direct grenzend aan het Paleis voor Schone Kunsten en het naburige Nationale Hooggerechtshof, is de Nationale Bank en het Nationaal Paleis, bekend als een hedendaagse culturele bezienswaardigheid. Nu het volledig is aangepast om Scientology religieuze diensten te houden, heeft het gebouw ook een uitgebreid Informatiecentrum met multimedia-displays die de Scientology geloofsovertuigingen, het leven van haar grondlegger, L. Ron Hubbard, en haar vele sociale verbeteringsprogramma's presenteren en illustreren.

Bij het beschrijven van het positieve effect van Scientology organisaties op de gemeenschappen die zij dienen, richtte de heer Miscavige zich tot de menigte:

“Neem deze Ideale Organisatie en gebruik het voor alles waar het voor bedoeld is.

Jullie zeggen dat er hier drugs worden gebruikt? Welnu, je hebt nu de middelen om een 'drugsvrije beweging" op te zetten die sterker is dan welke troep dan ook dat er te vinden is.

Jullie zeggen dat er criminaliteit en wreedheid is? Welnu, je hebt nu De Weg naar een Gelukkig Leven om het zelfrespect en het goede van de mens te herstellen.

Nogmaals, jullie zeggen dat er vreselijke armoede en ellende in deze stad heerst? Welnu, je hebt nu technologieën voor studie en geletterdheid – de ingrediënten van welvaart en overvloed.”

De volgende mensen van diverse branches uit dit Centraal-Amerikaanse land, vertellen hoe belangrijk zij deze gebeurtenis vinden.

De heer Alejandro Dias Rojas Duran, secretaris van het toerisme voor de stad Mexico, verklaarde namens de stad: “We zijn ervan overtuigd dat Scientology een positieve bijdrage zal leveren aan Mexico en de basis zal leggen voor fundamentele menselijke waarden, zodat mensen van alle leeftijden, alle rassen en alle geloofsovertuigingen een betere toekomst en een nieuwe beschaving van vrede en welvaart, zonder criminaliteit, zonder geweld en zonder drugs tot stand kunnen brengen.”

De Eervolle Ricardo Guzman Wolffer, rechter van het Federale Hof van Beroep en vermaarde schrijver, gaf het belang van Scientology weer voor de toekomst van Mexico en de wereld: “Vandaag openen we de deuren van deze prachtige nieuwe Scientology Organisatie, wat ik zie als een toezegging om de boodschap van L. Ron Hubbard aan iedereen over te brengen. Ik ben er van overtuigd dat door het verbeteren van personen, de wereld verbeterd kan worden. Deze Ideale Organisatie geeft iedereen de kans zijn eigen innerlijke waarheid te ontdekken. Het is het begin van een nieuwe betere toekomst.”

In het nieuwe Publieke Informatie Centrum, leren duizenden over de overtuigingen en praktijken van de Scientology religie, het leven van grondlegger L. Ron Hubbard, en de vele sociale verbeteringsprogramma's die door Scientology gesponsord worden.
De kapel van de nieuwe organisatie wordt gebruikt voor zondagsdiensten, huwelijks-, naamgevingsplechtigheden en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Dr. Jesus Corona Osornio, Doctor in de Religieuze Filosofie en auteur, richtte zich ook tot de drukke menigte: “Deze nieuwe Scientology Organisatie”, zei hij, “vertegenwoordigt het nieuwe, multiculturele Mexico van vandaag. L. Ron Hubbard benaderde spiritualiteit op een heel nieuwe, revolutionaire manier. Als ingenieur werkte hij met zeer nauwkeurige technologische hulpmiddelen om de spirituele verschijnselen te kunnen verklaren. Het resultaat is een definitieve oplossing voor wetenschap en religie. Door dat te doen, redde hij religie. In de 21e eeuw leeft spiritualiteit en in dat opzicht heeft de heer Hubbard in de geschiedenis een van de grootste bijdragen geleverd aan de mensheid.”

Mevrouw Laura Chapa, Senior Adviseuse voor Speciaal Onderwijs aan het Federale Ministerie van Onderwijs van Mexico, sprak verder over de oplossingen die Scientology biedt: “Ik ben er van overtuigd dat met de opening van deze nieuwe organisatie, de leiders van alle sectoren van de samenleving dezelfde realisatie zullen hebben die ik heb, namelijk dat jullie de oplossing hebben. En dus ben ik er ook van overtuigd dat wat deze nieuwe organisatie zal gaan doen, een keerpunt voor dit land zal gaan vormen.”

Ter afsluiting van deze toespraken, sprak de heer Miscavige de menigte toe: “Ik nodig jullie van harte uit om naar binnen te gaan en wat er binnen op je wacht, te overwegen. Want daar bevindt zich niet alleen alles waar ik naar verwezen heb voor een drugsvrij en geweldloos Mexico waarin iedereen minstens kan lezen en schrijven, maar ook al het andere om de geest van de revolutie aan te wakkeren, waar Mexico zo lang op gewacht heeft.”

Met deze woorden, en samen met plaatselijk scientologen, die de totstandkoming van de nieuwe organisatie geleid hebben, knipte Dhr. Miscavige het lint door waarmee hij de weg opende naar culturele verbetering en vrijheid in Latijns-Amerika.