ROME, ITALIË

ROME, ITALIË

24 OKTOBER 2009

Op 24 oktober 2009 werd de nieuwe Scientology Kerk van Rome geopend in de wijk Casalotti di Boccea. Meer dan 6000 scientologen en hun genodigden, kwamen uit heel Italië en van ver daarbuiten bijeen om de opening van deze prachtige nieuwe Kerk te vieren die 6500 vierkante meter beslaat en op 11 hectare grond staat.

De nieuwe Kerk markeert tot op heden de grootste expansie voor Scientology in haar 30-jarige Italiaanse geschiedenis. En zal parochianen uit Italië en andere regio's langs de Middellandse Zee van dienst zijn.

De heer David Miscavige, kerkelijk leider van de Scientology religie, trad op als ceremoniemeester bij de opening van de nieuwe Scientology Kerk van Rome.

David Miscavige, Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center en leider van de Scientology religie, verwelkomde de parochianen in hun nieuwe Kerk, op een plaats die, historisch gezien, van onschatbare waarde is geweest voor de Westerse beschaving. Zijn aanwezigheid gaf aan hoe belangrijk deze Kerk was. Miscavige sprak over de onaflatende inzet van de Scientologen die deze Kerk tot stand hadden gebracht.

“Hoe kan men het in hemelsnaam over de geschiedenis hebben zonder Rome daarbij te vermelden? Deze Stad van God, deze stad van de Mens, deze stad die langer dan 1000 jaar dienst deed als het centrum van de Westerse Wereld – als er ooit een plaats is geweest voor een Ideale Scientology Kerk, dan is het hier wel. Want waar kunnen we beter laten zien wat er met Scientology gedaan kan worden dan in dit eeuwenoude Religieuze Rijk?”

De opening van de nieuwe Scientology Kerk werd onder andere bijgewoond door de heer Dino De Pasquale, bestuurder van de Nationale rampenbestrijding; professor Silvio Calzolari van de Theologische Faculteit aan de universiteit van het Vaticaan in Florence; professor Luigi Berzano, professor religieuze sociologie aan de universiteit van Turijn; en mevrouw Laura Guercio, voorzitster van Legal Aid Worldwide.

De nieuwe Kerk is gehuisvest in een gebouw met een zeer moderne uitstraling. Het werd grondig verbouwd om in alle religieuze diensten van Scientology te kunnen voorzien. Zoals de vele maatschappelijke activiteiten waar de leden van de Kerk zich mee bezighouden en de introductiediensten voor bezoekers.

Een ruime hal die dienst doet als informatiecentrum bevat permanent een audiovisuele tentoonstelling met meer dan 230 filmpjes over de overtuigingen, praktijken en de activiteiten van de Kerk. De filmpjes tonen alle activiteiten die de Kerk op het gebied van sociale verbetering nastreeft. Activiteiten zoals het terugdringen van drugsverslaving, analfabetisme, criminaliteit, immoraliteit en schending van mensenrechten. Verder vertelt dit informatiecentrum over het leven van de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard.

Het gebouw bevat een auditorium met 300 zitplaatsen voor kerkelijke en algemene evenementen.

De Scientology Kerk van Rome zal alle programma's voor sociale verbetering in Italië coördineren. De “Geen drugs, wél leven” campagnes bewijzen al 20 jaar lang dat ze zeer effectief zijn bij het bestrijden van een van de meest nijpende problemen in Italië.

Als afsluiting van de openingsceremonie, benadrukte David Miscavige hoe belangrijk de sociale missie van de Kerk is en hij onderstreepte hoe noodzakelijk het is dat scientologen hun leefomgeving vooruithelpen:

“Dankzij Rome zijn er tegenwoordig campagnes voor het terugdringen van drugsverslaving, worden mensenrechten onderwezen en voorzien wij anderen van de fundamentele principes voor het leven door middel van De Weg naar een Gelukkig Leven.

We danken haar voor onze onderwijsprogramma's die het analfabetisme bestrijden.

We danken haar voor ons systeem van strafrechtelijke hervorming die zich niet op bestraffing baseert, maar op het herstel van zelfrespect.

We danken haar voor iedereen die drugs verslaafd was en nu een drugsvrij leven leidt en danken haar voor elke verdwaalde ziel die nu weer ontdekt dat er iets aan gedaan kan worden.

Maar daarbij komt nog, dat wij ons met deze organisatie verplichten om alle burgers van Rome de gelegenheid te geven om Dianetics en Scientology te kunnen ontdekken.”