BERLIJN, DUITSLAND

BERLIJN, DUITSLAND

13 JANUARI 2007

Scientologen en gasten uit 31 landen verzamelden zich op 13 januari 2007, om het nieuwe spectaculaire thuis van de Scientology Kerk Berlijn te onthullen. Een erkend architectonisch monument in het stadsdeel Charlottenburg op de hoek van de Otto-Suhr-Allee en Cauer Straat, het vijf verdiepingen tellend gebouw van glas en staal biedt ruimte aan een uitgebreid publiek audiovisueel informatiecentrum over Scientology overtuigingen en praktijken, de oprichter L. Ron Hubbard en de seculiere gemeenschap uitreikprogramma's van de Kerk ter bestrijding van drugsmisbruik, analfabetisme, criminaliteit, immoraliteit en schendingen van mensenrechten.

Meer dan 5000 scientologen en gasten, evenals plaatselijke ambtenaren, woonden de gebeurtenis bij. Geëerde sprekers waren met name religieuze geleerden Professor Jurgen Redhardt, van de Universiteit van Giessen en Dr. Hubertus Mynarek, voormalig hoofd van de theologiefaculteit van de Universiteit van Wenen en gerenommeerde voorstander van religieuze rechten, Dhr. Almog Burstin, een van de oprichters van de European Foundation for Human Rights and Tolerance.

Toen het lint naar beneden kwam, kondigden alle aanwezigen unaniem een nieuwe dag voor de vrijheid af in dit voormalige toneel van onverdraagzaamheid.