LONDEN, ENGELAND

SCIENTOLOGY IN HET HART
VAN DE ENGELS-SPREKENDE WERELD

22 OKTOBER 2006

De Engelse Scientology Kerk staat in Queen Victoria Street, het culturele hart van Londen. De opening van de kerk werd door meer dan 3000 scientologen, Londenaren en hoogwaardigheidsbekleders bezocht. De inhuldiging van de nieuwe Kerk werd geleid door de heer David Miscavige, Voorzitter van het Raad van het Religious Technology Center en leider van de Scientology religie. Het was een speciale aangelegenheid.

De speciale gasten die voor deze huldiging waren uitgenodigd, waren veelal partners van Scientology op sociaal en humanitair gebied. Dit waren onder andere: politiecommandant Kevin Hurley, van het politiekorps van Londen. Ian Lauder, wethouder van Londen; Iftikhar Ayaz, speciale afgezant van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en woordvoerder van de Commissie van de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De heer David Miscavige, Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center en kerkelijk leider van de Scientology religie, die als voorzitter de ceremoniemeester was bij de opening van deze nieuwe Scientology Kerk.

De uitspraak die het meest duidelijk maakte wat de komst van de nieuwe Kerk voor de stad Londen betekende kwam van de inhuldigingstoespraak van Dhr. Miscavige.

“Zoals elke Londenaar weet, staat het St. Pauls kathedraal aan de overkant van de weg. Daar deed John Donne zo'n 400 jaar geleden de volgende uitspraak: 'Niemand is een eiland, wie er ook sterft, zijn dood doet afbreuk aan mij, want ik maak deel uit van de mensheid; vraag daarom nooit voor wie de doodsklok wordt geluid; hij wordt voor u geluid."

Die, zoals elke scientoloog weet, wordt geciteerd in het bekende hoofdstuk van L. Ron Hubbard in het boek: Gevorderde Procedure en Axioma's.

Deze organisatie vertegenwoordigt een initiatief voor degene die het verbeteren van het leven van de mens nastreeft en dit probeert te behoeden – ons geschenk van geletterdheid aan kansarme kinderen, het zelfrespect herstellen van de mensen die de weg kwijt zijn geraakt, het wegnemen van vooroordelen en mensen onderling dichter bij elkaar brengen.

Het komt neer op verantwoordelijkheidsgevoel. Het komt neer op ons nooit af te vragen voor wie de doodsklok luidt, want wij weten dat hij voor ons luidt, en we weten dat omdat we ons betrokken voelen met de mensheid.

Ik wil je eraan herinneren wat LRH zelf schreef na het oprichten van de eerste Scientology organisatie in deze stad: 'Ons doel mag, met alles waarover wij de beschikking hebben, niet lager zijn dan wat onze kennis van ons eist."

En zo is het vandaag de dag. U vind zijn volledige nalatenschap in de kerk die voor u staat. Ik verwacht dat u zijn nalatenschap met toewijding zult gebruiken. En als u de doodsklok dan weer hoort luiden, dan zal het uit vreugde zijn.”