CLEARWATER, FLORIDA

DE GRANDEUR VAN SCIENTOLOGY: ONZE 21E-EEUWSE KATHEDRAAL

17 NOVEMBER 2013

10.273 scientologen.

Een perfect opgehangen lint.

Een ceremonieel podium.

Welkom bij onze bekronende prestatie aan de top van onze Brug.

“Beste mede-scientologen, het beste op de planeet staat op jullie te wachten. Want de deuren naar jullie Flag-gebouw staan open en ik nodig jullie officieel uit om over de drempel te stappen naar een hele nieuwe wereld.” – Dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center.

Tijdens de grote openingsceremonie die door 10.273 scientologen werd bijgewoond, huldigde de Scientology Kerk haar nieuwe internationale spirituele hoofdkwartier in – het Flag-gebouw – op 17 november 2013 in Clearwater, Florida. Dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center en kerkelijk leider van de Scientology religie, was de ceremoniemeester.

Dit is het spirituele hoofdkwartier van Scientology – het prachtige Flag-gebouw – een architecturale en technische triomf die het hoogtepunt is van een periode van ongeëvenaarde groei van onze religie.

Het begon allemaal met de lancering van onze kruistocht in naam van Ideale Organisaties die nu over vijf continenten verspreid zijn. Daarop volgde het herstel van de basis van Scientology en ons Gouden Tijdperk van Kennis; daarna was er het herstel van elke Introductieroute van L. Ron Hubbard aan de ingangspoorten van de Brug; en hierop volgde niets minder dan het herstel van de Brug zelf, van beneden naar boven, wat ons Gouden Tech Tijdperk Fase II inluidde.

ZIE OOK: Gouden Tech Tijdperk Fase II: De Gehele Brug van Scientology

Dat alles werd bekroond met de release van de technische doorbraken van L. Ron Hubbard die nooit eerder beschikbaar waren – de Super Power en Heropleving van Oorzaak Rundowns – en de opening van dit Flag-gebouw, de Ideale Organisatie van de Ideale Organisaties.

Hier is een plaats van kennis, een plaats van wijsheid en een plaats van spirituele vrijheid die elk gebied overstijgt. Hier is een plaats waar we nu de visie van L. Ron Hubbard voor een betere wereld kunnen realiseren, in een orde van grootte evenredig met de technologie zelf.

Dit is de hoeksteen voor die nieuwe en betere wereld.

Dit is de grandeur van Scientology.

Dit is onze kathedraal.

_________________

Lees wat scientologen zeiden over de grootse opening van hun nieuwe spirituele hoofdkwartier:

“Verbazingwekkend! Het is niet alleen maar mooi, maar het zijn ook de leveringslijnen die op hun plaats zijn en de Technologie die binnen deze muren ligt die alles tot een geheel en het perfect maken. Het hele gebouw is schitterend!” – I.T.

“Het gebouw is gewoon fantastisch. Het is onze kathedraal. Het neemt functionaliteit en geeft het een ideale vorm. Het representeert precies wat de Scientology stafleden doen met de technologie. Wat betreft de architectuur kon dit gebouw niet beter zijn. Het is hemels.” – M.B.

“Vandaag hebben we de doelen verwezenlijkt die LRH vele jaren geleden vastgelegd had. Op veel niveaus – met het Gouden Tech Tijdperk Fase II dat nu hier is, met het Ideale gebouw voor Flag, de release van Super Power en al het andere. Het is gewoon fenomenaal. Ik kan zien dat we hiermee tot in de oneindigheid werken. Letterlijk! Ik ben er echt trots op om hier te zijn en vereerd om hier deel van uit te maken. Ik voel me vereerd dat ik deel uitmaak van de Scientology beweging en aan boord te zijn met de Voorzitter van de Raad. HELEMAAL.” – T.D.

“Dit is het hoogtepunt van wat we allemaal gepostuleerd hebben en waar we aan gewerkt hebben. Het is een ware representatie van LRH technologie. Ik kon werkelijk de belichaming van zijn technologie in dit gebouw zien. Het is voortreffelijk!” – J.D.

“Alleen maar de perfectie ervan en hoe de lijnen volledig stromen volgens LRH is opmerkelijk. Het gebouw is wonderbaarlijk en dat is zachtjes uitgedrukt. Dank je wel aan de Voorzitter van de Raad en LRH.” – K.R.

“Dit is efficiëntie zelf en het is erg mooi. Het is de juiste ruimte om diensten in te ontvangen. Met dit niveau van efficiëntie, kan je zien dat alle lijnen werkelijk direct van A naar B gaan. Het is de perfecte ruimte voor alles dat net gereleased is.” – D.D.

“Dit gebouw is een echt voorbeeld van wat Scientology is.”

“Het was gebruikelijk dat mensen kathedralen bouwden zoals deze, maar deze keer is het een nieuwe technologie en een nieuwe religie. Verbazingwekkend! Door de geschiedenis heen zijn er veel monumentale bouwwerken geweest die het niveau van de beschaving representeren. Dit gebouw is een echt voorbeeld van wat Scientology is.” – T.M.

“Missie Voltooid! Het brengt alles samen. Het is niet enkel een plaats voor auditing of training – het is een hoeksteen voor wereldwijde clearing. Het enige ding dat vergelijkbaar is met de ontdekking van Dianetics en Scientology, is het vermogen om het tot in de oneindigheid door te voeren – en dat is wat dit gebouw representeert.” – M.F.

“De aandacht voor de details is adembenemend. Ik ga sinds 1990 naar Flag voor diensten en waar we nu zijn aangekomen is spectaculair. De Technologie is zuiver. Het Gouden Tech Tijdperk Fase II gaat letterlijk het wereldwijde reactieve verstand doorboren en het zal een enorme expansie creëren. Ik kan met geen woorden beschrijven hoezeer ik de Voorzitter van de Raad bewonder en hoe dankbaar ik hem en zijn team ben voor wat ze doen. Hij is een ongelofelijk stabiele terminal en we vertrouwen hem omdat hij helemaal bewezen heeft dat hij het ernstig neemt om het werk gedaan te krijgen.” – A.B.

“Ik ben zo trots om een scientoloog te zijn op dit moment in de tijd. Deze plek doet je versteld staan. De Kapel ontroert me heel erg. De Factoren die op de glazen zijmuren zijn geschreven hebben een enorm effect!” – P.C.

“Een kathedraal is altijd speciaal en esthetisch – en dit is onze kathedraal. Met het nieuwe Flag-gebouw zijn de ordes van grootte reusachtig veranderd. We zijn als groep veel sterker geworden en dat is dankzij ons leiderschap – de Voorzitter van de Raad wordt diep bewonderd voor zijn toewijding en nauwkeurigheid om ons LRH technologie te geven!” – G.R.

“Nadat ik door het nieuwe gebouw heb gewandeld weet ik dat alles nu samengekomen is in de juiste orde van grootte om een blijvend positief effect te creëren op de planeet.” – A.D.

“Ik ben totaal weg van de Perceptie Rundown ruimte! Het is als een toegangspoort naar een hele nieuwe wereld. Dit gebouw betekent werkelijk dat de toekomst van Scientology en deze planeet is verzekerd. Ik zou DANK JE willen zeggen!” – L.L.

“Dit hele weekend was de meest spectaculaire ervaring in mijn leven. Het was veel ongelofelijker dan wat dan ook dat ik me ooit had kunnen indenken. Ik kreeg tranen in mijn ogen zodra ik de lobby binnenstapte. Elk detail is zo esthetisch en verbazingwekkend. Het is de ultieme esthetiek.” – K.P.

“Van het ogenblik dat je door die deuren binnenwandelt... zie je de uiterste perfectie.”

“Het is fenomenaal, helemaal – van het ogenblik dat je door die deuren binnenwandelt, in de lobby en in elke ruimte, auditingkamer, gang en kantoor, je ziet uiterste perfectie. Perfectie in termen van esthetiek en organisatie. Ik kan niet WACHTEN om Super Power te doen! Ik ben er klaar voor!” – C.J.

“Het is het ideaal van een Ideale Org. Werkelijk fantastisch! Het is onze kathedraal. Het is nu onze tijd.” – G.P.

“Het Flag-gebouw betekent spirituele vrijheid voor iedereen. Dit gebouw maakt alles dat we willen verwezenlijken mogelijk.” – K.B.

“Deze ruimte is ongelofelijk! Het is zo mooi en esthetisch. De aandacht voor de details is buitengewoon. Ik ben helemaal weg van de Dianetics en Scientology symbolen in elke auditingkamer.” – M.N.

“Ik ben al 42 jaar in Scientology en ik heb nooit zoiets spannends, episch en schitterends meegemaakt! Ik ben heel erg trots!”

“De esthetiek van het gebouw is ongelofelijk. Het design, de architectuur en het tijdloze museum zijn grandioos! Het Flag-gebouw betekent de toekomst! Wereldwijde clearing is nu helemaal bereikbaar. Ik ben al 42 jaar in Scientology en ik heb nog nooit zoiets spannends, episch en schitterends meegemaakt! Ik ben heel erg trots!” – C.W.

“De details en hoe er precies aan alles is gedacht is het meest opmerkelijk. Het Flag-gebouw betekent werkelijk een hele nieuwe wereld. Het spel is veranderd. Niets kan ons nu nog tegenhouden.” – S.G.

“Dit Flag-gebouw betekent de eeuwigheid voor Scientology. Het zal de toekomst beïnvloeden en het is een geweldig voorbeeld van hoe goed het in alle opzichten met Scientology gaat.” – K.F.

“Ik ben al sinds 1973 in Scientology. Dit is een mijlpaal in de expansie van Scientology, wat zeer veel betekent voor mij, voor mijn familie en voor de mensheid. Dit zal echt een impact hebben op onze toekomst. Duizendmaal dank aan de Voorzitter van de Raad!” – P.B.

“Het is hét voorbeeld van perfectie en standaard technologie. Het is ook een voorbeeld van Ervoor zorgen dat Scientology blijft werken en geen middel onbeproefd laten wat betreft de levering van LRH technologie. Ik ben helemaal weg van de esthetiek en de werkbaarheid van deze organisatie. Dit overtreft mijn stoutste dromen. Alles in het Perceptie Centrum was gewoon verbluffend. Ik wil echt Super Power doen! Het is helemaal de perfecte, ideale situatie!” – W.B.