ATLANTA, GEORGIA

ATLANTA'S GEEST VAN VRIJHEID SCHIJNT HELDER
ALS GEORGIA'S EERSTE IDEALE SCIENTOLOGY KERK OPENT

2 APRIL 2016

Met een toewijding om te vechten tegen drugs, misdaad en mensenrechtenschendingen, wordt de spirituele technologie van de kerk verwelkomt met zuidelijke gastvrijheid.

Zoals een feniks herrijst, is Atlanta een stad vol verbluffende triomfen. Volgens hun motto ”we kunnen het” opende op 2 april 2016 de Ideale Kerk van Scientology.

”Dit is Scientology voor een nieuw zuiden van Amerika,“ zei David Miscavige, de kerkelijk leider van Scientology en de Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center. ”En zo, als dat lint valt voor Atlanta en zij op haar beurt opstijgt, mocht iemand vragen waarnaar Atlanta opstijgt, je kan oprecht zeggen: ze stijgt op tot in de eeuwigheid!“

Onder de visie en leiderschap van dhr. Miscavige, heeft de Scientology Kerk de deuren van meer dan 50 nieuwe ideale kerken geopend - van Los Angeles tot Tampa, Londen tot Milaan, Johannesburg tot Tokio, Moskou tot Kaohsiung. Deze openingen zijn de ontsteking van wereldwijde expansie voor de religie - groter in het laatste decennium dan in de voorgaande 50 jaar.

”Vandaag eert een verhaal over de creatie van Ideale Orgs die de Ideale Org geest belichaamt. Het is des te inspirerender voor het feit dat jullie stad er één is van blijvende inspiratie, een stad van gratie en magie, een stad waar zelfs eiken en magnolia's over zielen beschikken; en een stad van herinnering die ook de toekomst inluidt.“ – Dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center

”Vandaag wordt een verhaal geëert over de creatie van Ideale Orgs in de geest van Ideale Orgs,“ zei dhr. Miscavige vlak voor het doorknippen van een reusachtige lint waarmee officieel de Ideale Scientology Kerk Atlanta organisatie geopend werd.

”Het is des te inspirerender,“ zei hij, ”door het feit dat jullie stad er één is van blijvende inspiratie, een stad van gratie en magie, een stad waar zelfs eiken en magnolia's over zielen beschikken en een stad van herinnering die ook de toekomst voorspelt.“

De toespraak van dhr. Miscavige raakte aan de diepe geschiedenis van Georgia, een staat bezoedelt door bloedige oorlogen en haat, maar evenzeer verheerlijkt door een gezagsgetrouwe toewijding aan de emancipatie van het menselijk lichaam, het verstand en de ziel. Atlanta, de hoofdstad van Georgia-met recht het commerciële centrum van het nieuwe zuiden - ontstond als een herrezen feniks, zichzelf vele malen herbouwend, naar steeds grotere hoogten om haar burgers op te tillen.

Hier, in de meest recente decennia, was de geboorteplaats van een kruistocht voor Mensenrechten die Amerika transformeerde en de wereld verbaasde. Hier werd Atlanta's motto gesmeed: "Herrijzenis“, waarmee een stad wordt aangeduid die trots oprijst, sterk en vrij, ondanks tegenspoed. En hier ontstond een geliefd spreekwoord over Atlantans: het is een stad die het te druk heeft om haat te omhelzen.

En nu, in 2016, een ander bewijs van de vrijheden die tot de geboorterechten van alle vrouwen en mannen behoren: De Ideale Scientology Kerk van Atlanta. ”Ideaal“ is de standaard, neergezet door Scientology Grondlegger L. Ron Hubbard , zodat elke kerk een perfecte uitdrukking van de godsdienstige beginselen en praktijken zou zijn.

Het nieuwe thuis van de kerk ligt in de stad Sandy Springs, deel van de metropool Atlanta, bovenop een heuvel met uitzicht op de bruisende Roswell straat. Het ruim 4000 vierkante meter grootte herenhuis in Williamsburgstijl ademt een ”zuidelijke charme“ en verwelkomt iedereen uit Atlanta en daarbuiten.

De feestelijke opening van de kerk werd bijgewoond door 1.500 Scientologen uit Atlanta, en daarnaast velen afkomstig van de Oostkust van de Verenigde Staten. Ook aanwezig waren gemeenschapsleiders uit Atlanta die de kerk verwelkomden in haar nieuwe thuis: Pamela Perkins Carn, leidinggevende coördinator voor de interreligieuze kinderbeweging van Atlanta, Dhr. Orlando Johnson, hoofd van Agape gemeenschaps onderwijscentrum, de Eerwaarde Dr. James Milner, grondlegger en algemeen directeur van Gemeenschapszaken en de senator van de staat Georgia, Donzella James.

Eerwaarde Milner vertelde dat hij "het genoegen had gehad om met Dr. Martin Luther King hier door de straten van Atlanta een mars te lopen. We vochten tegen onderdrukking. … Drugs zijn de almachtige onderdrukkers vandaag. Ze veroorzaken dat mensen hun menselijkheid verliezen." Verwijzend naar het initiatief van het door Scientology ondersteunde drugsonderwijs, zei de eerwaarde: ”We gebruiken de materialen, onze counselors gebruiken ze en met het Drugsvrije-Wereld Programma in gebruik, is het drugsmisbruik gedaald.”

"Uw bijdrage om deze kerk hier neer te zetten is zeker een geweldige investering voor een stabiele samenleving”, benadrukte Eerwaarde Milner.

Dhr. Johnson van het Agape centrum sprak over L. Ron Hubbards De Weg naar een Gelukkig Leven, een niet-religieuze gids voor ethiek en moreel gedrag. ”We gaan om met drugsverslaafden, we gaan om met veroordeelden en diegenen die een nieuw leven willen beginnen. Het is een moeilijke groep, maar nadat iemand door een De Weg naar een Gelukkig Leven cursus in ons centrum gaat, zie ik dat de boodschap ze bij blijft."

”Wat we vandaag openen is een grotere doelstelling, een opdracht om morgen te verbeteren.“ zei dhr. Johnson. ”Laten we dus samen wandelen op de weg naar echte vrijheid. En laten we L. Ron Hubbard bedanken voor zijn blauwdruk voor leven.”

Pamela Carn van de interreligieuze kinderbeweging deed een oproep om de volgende generatie te redden van misdaad en drugs. ”Ik heb altijd een visie in mijn werk gehad waarin ik aan tafel kon gaan zitten met mede-broeders en zusters die een passie delen voor de mensheid,“ zei ze. ”En dat is het unieke van Scientology - jullie zijn niet 'los van'. Nee, tussen jullie belangenbehartiging en elementaire grondstellingen van de kerk, gaat het jullie helemaal over bouwen.“

En Senator James sprak over het verlies van haar zus door de psychiatrie. ”Er stond niemand aan onze kant … tot jullie naar onze hoofdstad kwamen met Citizens Commission on Human Rights en de Psychiatrie: Industrie des Doods tentoonstelling.

“Vanaf dat moment,“ zei Senator James, ”hebben we samengewerkt om deze informatie naar buiten te brengen. … We hebben wetgeving ingevoerd om de wortel van het probleem aan te pakken, en deze nieuwe kerk is een plek voor ons om als basis te gebruiken, om het woord te blijven verspreiden.“

Concluderend, reflecteerde Senator James: ”Om over de betekenis van deze dag te spreken moet je iets zeggen over de man onder mensen – Dhr. L. Ron Hubbard. Hij was zijn tijd vooruit, gedurende zijn tijd, en is nog steeds heel relevant in deze tijd. Dus uit zijn naam, en met dit grootse doopfeest vandaag, moge ons Georgia nooit meer hetzelfde zijn.“


De nieuwe Ideale Organisatie van Atlanta laat bezoekers kennismaken met Dianetics en Scientology, beginnend met het Publieke Informatiecentrum. De displays, met meer dan 500 video’s, laten de fundamentele geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology religie zien, alsmede het leven en de nalatenschap van grondlegger L. Ron Hubbard.

Het Informatiecentrum geeft ook een gedetailleerd overzicht van de vele door de kerk gesponsorde maatschappelijk programma’s. Daaronder bevinden zich een wereldwijd initiatief voor onderwijs in mensenrechten; een verreikend drugsvoorlichtings-, preventie- en rehabilitatieprogramma; een wereldwijd netwerk van centra voor geletterdheid en educatie; en het Scientology Pastoraal Werker programma, dat nu staat voor ’s werelds grootste onafhankelijke rampenbestrijdingsteam.

De kapel van Atlanta's Ideale Organisatie biedt ruimte aan alle kerkelijke bijeenkomsten van Scientology, waaronder zondagsdiensten, huwelijks- en naamgevingsceremoniën, als ook aan gemeenschapsevenementen waar leden van alle gezindten welkom zijn. De Ideale Organisatie omvat verder verschillende seminarruimten en leslokalen, en bovendien een hele verdieping die bestemd is voor Scientology auditing (geestelijke begeleiding).


De opening van Atlanta zet een periode van explosieve groei over de afgelopen 12 maanden voort. En er is meer op komst, met openingen die gepland zijn in het komende jaar voor culturele epicentra in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord-Amerika.