SYDNEY, AUSTRALIË

NIEUWE IDEALE ORG IN HET HART VAN AUSTRALIËS HAVENSTAD

3 MEI 2014

Meer dan 2500 scientologen uit heel Australië vulden op de avond van 3 mei Castlereagh Street om de nieuwe Ideale Org van de Scientology kerk in Sidney in te wijden.

Ter ere van deze historische gebeurtenis reisde David Miscavige, de kerkelijk leider van de Scientology religie en Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center, naar Sidney om de ceremonie te leiden.

“Er staat een nieuw teken aan de zuidelijke avondhemel en het wijst naar iets dat je nooit eerder kon zien – je Ideale Org van Sidney. Dat die nu wordt geopend in de nasleep van wat nu een compleet nieuwe Sientology-wereld is, geeft het zelfs meer betekenis. Vanwege alle hulp die jullie tot dusverre aan miljoenen hebben gegeven, bezit je nu de middelen – in deze, ons Gouden Tijdperk – om deze stad en dit land omhoog te brengen naar de ongeëvenaarde vrijheid van Scientology.” – Dhr. David Miscavige Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center

De kerk is gevestigd in een erfgoed-lokatie uit 1908 en kijkt uit over Hyde Park en staat temidden van verscheidene van de meest geliefde en markante gebouwen van de stad, waaronder de Town Hall, het Victoria Building en de Sydney Tower. De Kerk heeft de geschiedkundige karateristieke delen van het gebouw minutieus gerestaureerd, met name de bakstenen pilaren en het brons-getinte glazen gordijn dat zo kenmerkend is aan de gevel aan de Castlereagh.

De Kerk heeft ook 21e eeuwse verbeteringen aan het hele gebouw aangebracht, en er ook twee nieuwe verdiepingen opgezet. Het gebouw huisvest als Ideale org de steeds groeiende gemeente en dient als een spil voor mensen van alle geloofovertuigingen en culturen in New South Wales.

David Miscavige zei in zijn cermoniële toespraak tot de meer dan 2500 aanwezige scientologen: “Er staat een nieuw teken aan de zuidelijke avondhemel en het wijst naar iets dat je nooit eerder hebt kunnen zien – je Ideale Org van Sidney. Dat die nu wordt geopend in de nasleep van wat nu een compleet nieuwe Sientology-wereld is, geeft het zelfs meer betekenis. Vanwege alle hulp die jullie tot dusverre aan miljoenen hebben gegeven, bezit je nu de middelen – in dit Gouden Tijdperk van ons – om deze stad en dit land omhoog te brengen naar de ongeëvenaarde vrijheid van Scientology.”

Nationale notabelen en die uit de staat heetten de nieuwe kerk welkom, waaronder Julie Owens, nationaal parlementslid, Dr. Sev Ozdowski, voorzitter van de Australische Raad voor mensenrechteneducatie en ontvanger van de medaille van de Orde van Australië, mevr Kalisi Bese, programmamanager van de begeleidingsdienst voor jonge wetsovertreders en Bill Allen, Aboriginal stamoudste van het Dunghutti volk.

De edelachtbare Julie Owens zei in haar openingsspeech: “In Australië hebben we veel verschillende geloosovertuigingen en culturen. En jullie vormen een dapper nieuw deel van ons 21e eeuwse landschap. Jullie passen inderdaad perfect in ons tegenwoordige Australië, als ik jullie nieuwe thuis zo zie schitteren in het centrum van deze stad.

Dr. Sev Ozdowski eerde het werk van de Australische scientologen: “Het bewaken van mensenrechten vereist een voortdurende alertheid en begrip van wat je aan het bewaken bent. Je moet iets begrijpen voordat je het kan doen en alleen dan kunnen we mensenrechten voor iedereen tot een werkelijkheid maken. Vandaar dat jullie je de laatste 60 jaar zo hieraan hebben toegewijd. Laat dit dan ook een geweldig centrum zijn voor jullie belangrijke menslievende werk in Austra-Azië.

Mw. Kalisi Bese bedankte iedereen die aanwezig was voor hun sociale activiteiten voor de gemeenschap: “In de jaren die we nu samenwerken hebben we samen deelgenomen aan evenementen, speerpuntgroepen, forums, vergaderingen, training en workshops op alle terreinen van jullie sociale programma's. De levens van hen die we daarmee bereiken, veranderen dramatisch. Hun verhalen verschillen, maar hun boodschap is dezelfde. Ze zijn dankbaar dat ze ons zijn tegengekomen toen het nodig was – en weer is een leven gered.”

Bill Allen sprak over zijn ervaringen met het samenwerken met de kerk: “We hebben elkaar in 2008 leren kennen. Ik werd geraakt door de vriendschap die ik ervoer en hoe goed de mensen samenwerkten. Ik heb een topconferentie met jullie bijgewoond en daar waren we: Maori's, Aboriginals en scientologen. We waren eensgezind, en jullie zijn degenen geweest die de band tot werkelijkheid maakten en een universeel respect voor allebei onze traditionele culturen toonden. En daarvoor hebben jullie mijn diepste respect verdiend.”

_________________

De nieuwe Ideale Org van Sidney voorziet alle bezoekers van een introductie tot Dianetics en Scientology, te beginnen met het Publieke Informatiecentrum. Videodisplays met meer dan 500 video’s, presenteren de fundamentele geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology religie, en daarnaast het leven en de nalatenschap van de grondlegger L. Ron Hubbard. Het Informatiecentrum biedt tevens een compleet overzicht van de vele door de kerk gesponsorde humanitaire programma’s – waaronder een wereldwijd initiatief op het gebied van de mensenrechten; een eveneens verreikend drugsvoorlichtings-, preventie- en rehabilitatieprogramma; een wereldwijd netwerk van geletterdheids- en leercentra; en het Scientology Pastoraal Werker programma, wat nu ’s werelds grootste onafhankelijke hulpverleningsteam bij rampen is. Het centrum is voor bezoekers open van ’s ochtends tot ’s avonds. Ze kunnen op hun gemak rondkijken en zo vaak als ze maar willen terug kunnen komen.

De Kapel van de Kerk biedt ruimte aan elk soort Scientology bijeenkomst, zoals zondagsdiensten, huwelijks- en naamgevingsceremoniën – en ook gemeenschapsevenementen waar leden van alle denominaties welkom zijn. De nieuwe Ideale Org beschikt verder over verschillende seminarruimten en leslokalen, en bovendien een hele verdieping die bestemd is voor auditing (geestelijke ondersteuning).

_________________

De grootse opening volgt op een periode van stormachtige groei van de religie. En inderdaad, in de afgelopen zes maanden heeft het volgende plaatsgevonden: