KOPENHAGEN, DENEMARKEN

DANISH DELIGHT: EEN NIEUWE SCIENTOLOGY KERK IS GEBOREN IN HET CENTRUM VAN KOPENHAGEN

27 MEI 2017

De grootse opening van de Scientology Kerk blaast nieuw leven in de geest en de ziel van het historische hart van Kopenhagen.

Wandel door de langste en drukste winkelstraat van Europa en dan kom je uit op de geboorteplek van Kopenhagen. Een plek waar twee historische pleinen samenkomen – Nytorv (Nieuwe Plein) en Gammeltorv (Oude Plein) – de oorspronkelijke ontmoetings- en marktplaats voor de Denen, toen zij alleen nog maar een handelsgemeenschap waren, bijna 1200 jaar geleden. Sindsdien is het de plek geweest van grote rampen, goddelijke kunst en het alledaagse Deense leven. Vandaag is het de plek waar het verleden en het heden bij elkaar komen, want dit is de ontmoetingsplaats voor alle Kopenhagenaars.

En zo gebeurde het, dat op een glorieuze Deense middag, meer dan 2500 scientologen en gasten bijeen waren gekomen op het plein van kinderkopjes, ter viering van een nieuwe pagina in de geschiedenis van één van Scandinavië’s oudste en cultureel rijkste hoofdsteden en ter viering van de volgende stap in het seizoen van groei van de Kerk.

Keer op keer tijdens de belangrijke toespraak van dhr. Miscavige, gaf de uitbundige menigte een staande ovatie, ter erkenning van een historische dag voor Kopenhagen voor en heel Denemarken.

Dhr. David Miscavige, kerkelijk leider van de Scientology religie, leidde de inwijdingsceremonie en vertelde over de reis naar deze epische prestatie. “Zoals sommigen van jullie je wellicht kunnen herinneren, hebben wij elkaar ooit eens ontmoet tijdens een middernachtelijk uur. Waarop jullie een toekomstvisie van deze Kerk presenteerden. Ik deelde deze visie met jullie en jullie beloofden plechtig om het tot een feit te maken. Dus op deze dag waarop wind, ijzel of sneeuw me niet hadden kunnen weghouden, kwam ik op een schitterende lentedag om te zeggen: 'Jullie creëerden het, kregen het voor elkaar, zagen het en grepen het. En hier staat nu ’s werelds meest ideaal gelegen Scientology Kerk, in de naam van spirituele vrijheid en de uitoefening van eeuwige vrije wil voor heel Denemarken.’”

Vanaf de openingsnoten van Hans Christian Anderson’s, “In Denemarken ben ik geboren”, waren de duizenden aanwezigen getuige van een grootse openingsceremonie met zowel nationale traditie als een sprankje magie. Aanwezige hoogwaardigheidsbekleders verlevendigden de gelegenheid met verhalen over humanitaire partnerschappen voor een grootser Denemarken, met avonturen waar de schat bestaat uit kennis die met allen gedeeld wordt en met de erkenning van een historisch monument dat op magische wijze weer terug tot leven is gebracht.

De Kerk herontwierp, herstelde en vernieuwde haar nieuwe thuis in het centrum van Kopenhagen. Dit Neoklassieke gebouw met een oppervlakte van 3700 vierkante meter werd oorspronkelijk in 1796 gebouwd en werd geboren uit de vlammen van het “Grote Vuur” van het jaar ervoor, dat het hele Nytorv/Gammeltorv district had verslonden. De stadsplanning verordende een gevel met de duidelijk herkenbare “gebroken hoek”, zodat brandweerwagens met lange ladders de smalle straatjes in konden.

Met vakmanschap en zorg werkte de Kerk samen met plaatselijke vaklieden om het monument haar oorspronkelijke karakter terug te geven. Denemarken is wereldberoemd vanwege haar design en haar ambachtslieden en het werk omvatte de restauratie van de oorspronkelijke eikenhouten raamluiken en poorten aan de buitenkant, en de houten trap en het gewelfde plafond aan de binnenkant.

De nieuwe Scientology Kerk van Denemarken is vijf verdiepingen hoog staat op slechts een steenworp afstand van de Strøget, waar 75.000 voetgangers per dag voorbijkomen. Als zodanig vormt zij een centrale spil in de stad voor een aantal humanitaire initiatieven die respect verkregen van de gemeente Kopenhagen.

Drie decennia lang hebben door de Kerk gesponsorde drugsonderwijsgroepen de jongeren in het land bereikt met honderdduizenden exemplaren van De Feiten over Drugs boekjes; De Weg naar een Gelukkig Leven organisatie heeft schoonmaakacties in buurten gehouden en de straten van Kopenhagen bedolven met de op gezond verstand gebaseerde niet-religieuze code voor een morele samenleving, geschreven door L. Ron Hubbard; terwijl de plaatselijke afdeling van Youth for Human Rights eraan heeft gewerkt hun nationale erfgoed hoog te houden door een jaarlijkse “Bewustzijns Optocht” te organiseren en bij elkaar meer dan tweehonderdduizend mensen te bereiken met hun mensenrechtenboodschap.

Stedelijke en nationale hoogwaardigheidsbekleders eerden de welwillende spirit van de gelegenheid door de Kerk te verwelkomen: Raadslid van Kopenhagen, dhr. Klaus Mygind; Hoofdinspecteur van de Deense politie (gep.), dhr. Thøger Berg Nielsen; Kaderlid in de uitgeverijsector en adviseur voor de gemeente Kopenhagen, dhr. René Jensen; en Historisch restauratiearchitect , dhr. Bjarke Christensen.

Gemeenteraadslid Mygind richtte zich tot de aanwezigen om de nieuwe Kerk in te wijden en sprak over zijn toewijding aan mensenrechten als de factor die ten grondslag ligt aan alle sociale kwesties. “Mensenrechten vormen de pilaren van onze samenleving, maar waar deze geschonden worden, vinden we onze grootste ellende en wanhoop. Onze kracht ligt in eenheid en daarom, in de spirit van deze eenheid, begon ik mijn samenwerking met Youth for Human Rights.”

Dhr. Mygind beschreef verder hoe die doortastende samenwerking in mensenrechten was ontstaan: “Zo’n 8 jaar geleden benaderde een groep enthousiaste jonge mensen me en ze vroegen me om samen te werken aan een wandeling voor de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het enthousiasme en de levendigheid van die leerlingen was aanstekelijk – hoe kon ik nee zeggen? Honderden Deense jongeren liepen mee in de optocht van het centrum naar Nørrebro. Er traden zelfs dansgroepen, zangers en rappers op. Dit was mensenrechten in actie in de straten van Kopenhagen. En nu lopen we elk jaar weer samen in de optocht. Samen vormden we de inspiratie voor een jongerenbeweging die door onze hele stad ging. Dus is het nu niet langer alleen maar jullie wandeling, het is onze wandeling.”

Hoofdinspecteur van de Deense politie (gep.), dhr. Thøger Berg Nielsen, kende het tragedie van drugsgebruik maar al te goed. “Ik heb de lichamen gezien van vele kennissen en verslaafden die met drugs waren begonnen en eraan zijn gestorven”, zei hij. “Als politiefunctionaris was ik de laatste persoon die afscheid van hen nam. Onze samenleving heeft allerlei oplossingen geprobeerd, maar het mocht niet baten. Dus drugscriminaliteit vormde een zwart hoofdstuk in mijn dienst. Ik liep tegen een muur aan, en ik kon er niets aan doen. Maar net toen de dingen niet nog somberder konden worden, werd ik geïntroduceerd aan iets geheel nieuws – Narconon.”

Tien jaar geleden ontdekte hij het drugsrehabilitatieprogramma – dat ontwikkeld was door de Grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard – in een Deense faciliteit ten noordwesten van Kopenhagen. “Ik herinner me een vader die zijn zoon bezocht. Hij zei: ‘Mijn zoon is gered, en ik zal hem aan je voorstellen’. Zijn zoon was 10 jaar aan de heroïne verslaafd geweest, en ik keek in zijn ogen en in zijn hart en ik zag een nieuw leven. Totdat ik het met mijn eigen ogen had gezien, geloofde ik niet dat zwaar verslaafden gerehabiliteerd konden worden. Maar de geslaagden waren echt, en hun verhalen waren een wonderbaarlijke realiteit.”

Historisch restauratiearchitect, dhr. Bjarke Christensen, heeft al meer dan 35 jaar lang geholpen om het tijdloze gezicht van Kopenhagen te behouden, en hij sprak over de betekenis van de transformatie van het historisch monument van de Kerk. “Jullie Neoklassieke thuis kijkt uit over dit historische plein en heeft haar eigen verhaal te vertellen. Zo zijn er bijvoorbeeld de uitverkoren mannen die hier woonden waaronder schrijvers van de Deense Grondwet en ons nationale volkslied – en dan hebben we het nog niet over de dichters en staatslieden van elk formaat. Dus zowel dit plein als dit huis dragen de spirit van onze stad in zich. En vandaar dat met de opening van deze Ideale Org, de geboorteplaats van Kopenhagen nieuw leven krijgt ingeblazen.”

“Als wij onze gebouwen vormen, zullen daarna onze gebouwen ons vormen”, vervolgde dhr. Christensen. “In de loop van een decennium, hielden jullie je niet alleen bezig met het idee van restauratie, maar jullie deden het ook. En samen hebben we een opvallend, modern gebouw ontworpen achter het traditionele gezicht van het klassieke Denemarken. Dus ja, dit gebouw uit de Deense Gouden Eeuw gaat nu het Gouden Tijdperk van Scientology in.”

Kaderlid in de uitgeverijsector en adviseur voor de gemeente Kopenhagen, dhr. René Jensen, sprak over zijn vroege avontuur en de daarop volgende ontdekking van de leer L. Ron Hubbard. “Als jongeman ben ik een jaar lang de wereld over gereisd op zoek naar kennis. Die reis leidde me naar Finland, door Rusland, naar het Verre Oosten en Australië. Ik zag toen de grote diversiteit van de mensheid. En ik keerde terug naar huis met een sterk verlangen om nieuwe mogelijkheden te scheppen. Dus toen ik in contact kwam met de werken van jullie Grondlegger, dacht ik: ‘Hier begint een nieuwe reis’. Want het was niet meer toereikend om alleen maar te bestaan, het werd tijd om L. Ron Hubbard te ontdekken en te leven.”

Dhr. Jensen eindigde met een eerbetoon aan dhr. Hubbard en de spirit van de dag als één met een geweldige verwachting van een fantastische toekomst. “L. Ron Hubbard onderscheidt zich van vele anderen die hem zijn voorgegaan. Hij was zowel een kenniszoeker als kennisdeler. Als hij een steen der wijzen vond, draaide hij deze om en draaide hij deze weer om, om zo steeds meer te weten te komen. Dus vandaag vieren we dit huis van wijsheid dat met die stenen is opgebouwd. Moge het de fundering zijn voor het Deense volk om te groeien, te verkennen, te leven en een hoge vlucht te nemen.


De nieuwe Kerk biedt alle bezoekers een inleiding tot Dianetics en Scientology, te beginnen met het Publieke Informatiecentrum. Videodisplays met meer dan 500 video’s, laten de fundamentele geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology religie zien, alsmede het leven en de nalatenschap van Grondlegger L. Ron Hubbard.

Het Informatiecentrum verschaft ook informatie over de vele humanitaire programma’s die Scientology ondersteunt. Daaronder bevinden zich een wereldwijd initiatief voor onderwijs in mensenrechten; een verreikend drugsvoorlichtings-, preventie- en rehabilitatieprogramma; een wereldwijd netwerk van centra voor geletterdheid en educatie; en het Scientology Pastoraal Werker programma, dat ’s werelds grootste onafhankelijke rampenbestrijdingsteam is geworden.

De Kapel is gehuisvest in een ruim, vier verdiepingen hoog atrium met daglicht afkomstig uit de glazen koepel, dat een gracieuze gloed verspreidt. Hier zullen evenementen gehouden worden voor de hele gemeenschap, en leden van alle gezindten zijn er welkom. De faciliteit beschikt verder over verschillende seminarruimten en leslokalen, en een gehele verdieping die is ingericht voor auditing (geestelijke spirituele counseling).


Het doorknippen van het lint in Denemarken is wederom een prestatie in 12 maanden van voortreffelijke groei voor de Kerk. Recente openingen vonden plaats in Miami, Florida; San Fernando Valley, Californië; Auckland, Nieuw-Zeeland; San Diego, Californië; Sydney, Australië; Harlem, New York; Boedapest, Hongarije en Atlanta, Georgia.

Meer openingen zijn gepland voor culturele epicentra in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Afrika.