HARLEM, NEW YORK

EEN NIEUWE ROOS ONTLUIKT: DE IDEALE ORG EN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM IN HARLEM ZIJN GEOPEND

31 JULI 2016

Harlem’s nieuwe Ideale Scientology Kerk en Gemeenschapscentrum wordt “een centrum van hoop aan de 125th Street” genoemd tijdens een bezielende feestelijke opening die op zondag 31 juli 2016 plaatsvond.

Omringd door water. De Oostrivier, Harlemrivier en de Hudsonrivier vormen haar grenzen, maar Harlem houdt zich daar niet aan. Al generaties lang is deze buurt het spirituele centrum van het Afro-Amerikaanse en Caribische leven in de Verenigde Staten. Trends in muziek, dans, poëzie en kunst ontstaan geregeld op deze plek net ten noorden van het Central Park van de stad New York. Haar culturele betekenis reikt tot ver buiten haar fysieke grenzen – Harlem zit diep in de ziel van Amerika.

“Nergens vind je zoiets als Harlem”, zei David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center en kerkelijk leider van de Scientology Kerk. “Je renaissance dichters, je toneelschrijvers, je schilders, je schrijvers en musici – zelfs het opnoemen van de namen stemt al nederig: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay en Louis Armstrong. Wat anders kan men zeggen dan: ‘Laat Harlem weg uit de Amerikaanse geschiedenis en alles wordt een lauwe bedoening’.”

Kort voor de ceremonie begon, hield de aanhoudende regen op – alsof het zo was afgesproken. “Nergens vind je zoiets als Harlem,” zei David Miscavige, voorzitter van het Religious Technology Center en kerkelijk leider van de Scientology Kerk. “Je renaissance dichters, je toneelschrijvers, je schilders, je schrijvers en musici – zelfs het opnoemen van de namen stemt al nederig: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay en Louis Armstrong. Wat anders kan men zeggen dan: ‘Laat Harlem weg uit de Amerikaanse geschiedenis en alles wordt een lauwe bedoening’.”

Op zondag 31 juli opende de Scientology Kerk een nieuwe Ideale Kerk en Gemeenschapscentrum aan de befaamde 125th Street in Manhattan. Deze gebeurtenis markeerde de viering van die speciale spirit van Harlem die het culturele landschap van de Amerikaanse geschiedenis heeft doordrongen. De nieuwe Kerk en Gemeenschapscentrum werden geopend met een ceremonie die de levensvreugde opriep waar Harlem zo bekend om staat. Er was live entertainment dat gekenmerkt werd door odes aan jazz, Afro-Latin dansmuziek, beatboxing en hiphop. Bij deze ceremonie waren hoogwaardigheids­bekleders aanwezig uit de politieke, culturele en spirituele kringen van Harlem en ook waren er publieke belangenbehartigers van de stad New York.

“Wij zijn hier ter viering van de hartslag van Harlem, die ook de hartslag van de mensheid is”, zei de heer Miscavige in zijn openingsspeech. “En alles wat je maar hoeft te doen is je oor te luister te leggen, om hem telkens opnieuw te horen: Harlem. Harlem. Harlem. Waarna, mocht iemand vragen: ‘Wat is er zojuist gebeurd?’ je naar waarheid kunt zeggen: Harlem is opnieuw geboren.”

Onder leiderschap van de heer Miscavige, heeft de Scientology Kerk de deuren van meer dan 50 nieuwe ideale kerken geopend – van Los Angeles tot Tampa, Londen tot Milaan, Johannesburg tot Tokio, en van Boedapest tot Kaohsiung. In de afgelopen 10 jaar, hebben die openingen geleid tot een wereldwijde expansie van de religie die groter is dan die van alle 50 voorgaande jaren bij elkaar.

En zoals zoveel van de steden die nu hun eigen Ideale Org hebben, heeft ook Harlem al vele decennialang een relatie met de Kerk. Er wordt nauw samengewerkt met mensen en groepen op het gebied van alfabetiseringsprogramma’s, initiatieven voor drugspreventie, het meer bekend maken van mensenrechten en educatie op het gebied van morele waarden. Het Gemeenschaps­centrum van Harlem biedt daarom nu een permanent thuis voor de levering van belangrijke programma’s zoals De Feiten Over Drugs, Verenigd voor de Mensenrechten en De Weg naar een Gelukkig Leven.

De nieuwe Kerk en Gemeenschapscentrum zijn slechts twee deuren van elkaar af gevestigd aan de 125th Street - de hoofdstraat van Harlem - en maar één blok van de Triborough Brug. Alles bij elkaar, beslaan de twee gebouwen in totaal ruim 20.000 vierkante meter en vormen ze een baken voor gemeenschapsbetrokkenheid in Oost Harlem.

“Dit nieuwe Gemeenschapscentrum symboliseert niet alleen een aanbod om te helpen, maar eerder nog onze plicht en ons recht om te helpen. Want, ongeacht wat ervoor zorgt dat wij individuele personen zijn, we vertegenwoordigen allen de broederschap van de mens. En dus is er geen ontkomen aan het feit dat het lijden van een ander, ook ons lijden is. En dat niemand van ons vrij is, tenzij we allemaal vrij zijn. Wanneer je die les even doortrekt, wordt het niet minder dan onze ongeschonden plicht om menselijkheid te introduceren bij iedere laatste levende ziel. En daarmee vertrouwen te houden in de familie van de mens”, zei de heer Miscavige.

In de geest van die gedachte, sloten hoogwaardigheidsbekleders van de stad en staat zich aan bij de duizenden scientologen en aanwezige gasten om deze nieuwe faciliteit welkom te heten. Dit waren Robert Rodriguez, afgevaardigde van het parlement van de staat New York en Eerwaarde Johnny Ray Youngblood, nationaal vermaard predikant en hoofdpastoor van de Mount Pisgah Baptisten Kerk. Verder Eerwaarde Joseph Jones, ambassadeur mensenrechten en lid van de Raad van Geestelijken van het 70e District van de stad New York, en de Heer Raphael Benavides, President van de Handelaren Associatie van Oost Harlem.

“Jullie hadden ervoor kunnen kiezen om waar dan ook jullie toonaangevende aanwezigheid te vestigen”, zei parlementslid Rodriguez in zijn welkomstrede. “Ik ben in het bijzonder dankbaar dat van alle plaatsen in New York City en de wereld jullie deze gemeenschap hebben uitgekozen. En we hebben hier zeker wat vruchtbare grond. Wanneer Harlem beweegt, schudt de hele wereld... En ik geloof dat door alleen maar het openen van de deuren, jullie deze gemeenschap een kans geven, de kans op vooruitgang. En wanneer je daarbij optelt de mogelijkheden van studiebegeleiding om onze jeugd verder te helpen, evenals lezingen en workshops over vaardigheden in het leven, cursussen over de grondbeginselen van het leven of zelfs gewoon maar een vriendelijk advies, dan kan dit centrum een centrum van hoop zijn aan de 125th Street.”

Eerwaarde Johnny Ray Youngblood voegde er nog aan toe, “Onze steden en gemeenschappen barsten van de etalagekerken”. En dus, ter gelegenheid van een droom die vandaag uitkwam, staat deze Ideale Scientology Kerk en Gemeenschapscentrum als een baken van licht in de turbulente zeeën van deze tijd. Op deze dag, denk je al gauw aan de analogie van het planten van een zaadje. Als je het water geeft en het in de juiste grond plant, kijk dan eens naar wat het wordt. En ziehier deze Ideale Organisatie die tot bloei is gekomen. Laat het een krachtige vuurtoren voor de mensen van Harlem zijn en voor de mensen van elk district van onze geliefde stad.

De heer Raphael Benavides, President van de Handelaren Associatie van de buurt, wees erop dat de inwijding een nieuwe belofte inhoudt voor Oost Harlem, omdat er “binnen dit Centrum tools aanwezig zijn om een gemeenschap te laten bloeien en gedijen. Dat speciale boekje De Weg naar een Gelukkig Leven heeft een geweldige impact binnen onze gemeenschap. En met de continue verspreiding ervan en daarnaast dit Centrum, heeft Harlem nu een krachtige katalysator om ervoor te zorgen dat onze buurt op de juiste weg blijft – namelijk die van bloeien en gedijen. De hele gemeenschap, van politie tot bedrijven en organisaties, omarmt nu dit kleine boekje.”

De impact die Scientology heeft op de strijd voor mensenrechten kwam duidelijk naar voren in de opmerkingen van Eerwaarde Joseph Jones: “We zijn hier vandaag om ons recht te claimen om onze eigen toekomst vorm te geven. En het is een toekomst met als vast gegeven: ‘Mensenrechten!’ Jullie mensenrechten programma is een eigen leven gaan leiden. Het is een niet te stoppen trein die voortraast in de richting van vrijheid en gerechtigheid. Per slot van rekening is jullie inspanning voor de rechten van iedere persoon ontstaan uit de inspiratie van een geestelijke beweging geleid door die visionair, L. Ron Hubbard. En vandaar de erkenning dat de menselijke geest nog steeds onze grootste bron is – verenigd in hetzelfde streven is er niets dat het kan verslaan.

En dus, in het licht van wat we vandaag vieren, laat Harlem en de hele stad New York samen komen in naam van het bereiken van onze meest waardevolle doelen ten aanzien van het verdedigen van onze mensenrechten – en daarin de grootste stad op aarde zijn.”

Met die woorden trok de heer Miscavige samen met een aantal hoogwaardigheidsbekleders aan het touw waarmee de linten vielen en opende hij daarmee officieel de nieuwe Ideale Org en het Gemeenschapscentrum, terwijl de menigte scandeerde, “Harlem, Harlem, Harlem”.


De nieuwe Ideale Organisatie van Harlem laat bezoekers kennismaken met Dianetics en Scientology, beginnend met het Informatiecentrum. Videodisplays met meer dan 500 video’s, laten de fundamentele geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology religie zien, alsmede het leven en de nalatenschap van grondlegger L. Ron Hubbard.

Het Informatiecentrum geeft ook een gedetailleerd overzicht van de vele door de Scientology kerk gesponsorde maatschappelijk programma’s. Daaronder bevinden zich een wereldwijd initiatief voor onderwijs in mensenrechten; een verreikend drugsvoorlichtings-, preventie- en rehabilitatie­programma; een wereldwijd netwerk van centra voor geletterdheid en educatie; en het Scientology Pastoraal Werker programma, dat nu staat voor ’s werelds grootste onafhankelijke rampenbestrijdingsteam.

De Ideale Organisatie van Harlem heeft ook een kapel, die ruimte biedt aan alle kerkelijke bijeenkomsten van Scientology, waaronder zondagsdiensten, huwelijks- en naamgevingsceremoniën. Tevens kunnen er gemeenschapsevenementen worden gehouden, waar leden van alle gezindten welkom zijn. De kerk beschikt verder over verschillende seminar ruimten en leslokalen, en een uitgebreid centrum voor leren en studiebegeleiding, alsook een gehele verdieping die is ingericht voor Scientology auditing (spirituele counseling).


De opening van Harlem zet een periode van onstuitbare groei van de Kerk in de afgelopen 12 maanden voort. Recente Ideale Kerk openingen hebben plaatsgevonden in Boedapest in Hongarije, Atlanta in de Verenigde Staten, Milaan in Italië, Tokio in Japan, Bogotá in Colombia en Bazel in Zwitserland. Ook heeft de Kerk recent Scientology Media Productions geopend, een technologisch geavanceerde studio in Hollywood, Californië, op een terrein van 5 hectare, waarin de boodschap van de religie wordt verkondigd via radio en tv-uitzendingen, internet en sociale media, en elk ander media platform.

En er is meer op komst, met openingen die gepland zijn in het komende jaar voor culturele epicentra in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord-Amerika.