JOBURG-NOORD, ZUID-AFRIKA

FEESTELIJKE SFEER: JOHANNESBURG VERWELKOMT NIEUWE SCIENTOLOGY KERK MET BRUISENDE VIERING

23 DECEMBER 2017

Scientology Kerk sluit een seizoen van expansie af met een dynamische grootse opening in de noordelijke heuvels van Johannesburg, de “Stad van goud”.

Uit de schaduwen van het verleden rijst een nieuwe generatie op, die een stem laat horen voor zichzelf en voor het creëren van een land dat gekenmerkt wordt door vrijheid van meningsuiting en van spiritueel bewustzijn, een nieuw Zuid-Afrika.

Johannesburg (Joburg), wordt historisch gezien als de bakermat van de mensheid. Ze staat nu bekend om haar imposante, krachtige energie en hoewel ze ooit verdeeld was, staat ze nu op de voorgrond van verenigde verandering. Als een van de top 50 steden in de wereld qua grootte en handel, herbergt deze pan-Afrikaanse hoofdstad vele creatieve en culturele krachten, zowel van individuen als van organisaties, die vastbesloten zijn een beter en duidelijker pad voor het welslagen van de gemeenschap te banen.

De openingsceremonie werd geleid door de heer David Miscavige, voorzitter van de Raad Religious Technology Center. Tijdens de bruisende viering op zaterdag 23 december verwelkomt hij alle aanwezigen.

Die geest van innovatie en nieuwe hoop weerklonk op een warme zaterdagmiddag in Johannesburg-Noord waar 1500 scientologen en gasten bijeen waren gekomen om de prachtige Scientology Kerk in de heuvels van Randburg te openen.

Tijdens deze gelegenheid verwelkomde de heer David Miscavige, de kerkelijk leider van de Scientology religie, de aanwezigen in het licht van de wensen van L. Ron Hubbard (LRH), de Grondlegger van Scientology. Meer dan 50 jaar geleden was het zijn wens om Zuid-Afrika, een land gebukt onder rassenscheiding, te bezielen met gezond verstand en begeleiding. “Als iemand mij vraagt wat het betekent om een LRH droom van ‘Eén man, één stem’ te volgen naar ‘Eén natie, één doel’, van ‘Afrikaanse kracht’ naar ‘Afrikaanse trots’ en van ‘voor altijd Afrika’ naar ‘Afrika alive’, dan is alles wat je hoeft te doen naar de woorden ‘eeuwig Afrika’ en ‘eindeloos Afrika’ te luisteren want daarin ligt de leeuwenpoort naar de deur van oneindigheid.”

De openingsceremonie werd geaccentueerd met een creatieve en bruisende expressie. Naast de magische klanken van Djembe drums, waren er ook traditionele dansers en liederen van een plaatselijk koor. De festiviteiten groeiden al snel uit toen een koor van hoogwaardigheidsbekleders vanuit heel Johannesburg en Gauteng de Kerk verwelkomden. Na het knippen van het gigantische rode lint voorspelden ze een voorspoedige toekomst.

Het is immers een toekomst die geboren is uit een humanitaire nalatenschap, geïnspireerd door de Kerk in de provincie Gauteng. Per slot van rekening heeft de door Scientology gesponsorde Verenigd voor de Mensenrechten campagne een mensenrechtenbeweging in Gauteng op gang gebracht, waarbij meer dan 40.000 mensen geëmpowerd werden met de kennis van hun rechten. Er is ook het Drugsvrije Wereld programma, waar alleen al in Joburg, meer dan 300.000 De Feiten over Drugs boekjes zijn rondgedeeld. Dit droeg bij tot een daling van de drugsgerelateerde criminaliteit in zones met een hoog risico. Dit is de eerste keer in ruim tien jaar dat dit cijfer daalt.

De nieuwe Kerk is er zowel om een bloeiende Scientology gemeenschap te herbergen als om een duidelijke humanitaire nalatenschap te laten voortduren. Het pand ligt op de hoek van de Bram Fischer en Hunter Street in Randburg. Het is 6500 vierkante meter groot en staat op 0.8 hectare. Het ligt op een heuvel en kijkt uit over Joburg, een stad die ze bestemd is te dienen.

Die toezegging te dienen is de gemeenschappelijke noemer onder de aanwezigen, zoals de stads- en streekambtenaren, die aanwezig waren om de nieuwe faciliteit te verwelkomen. Onder hen waren: Chief Fanie, van de Zalisidinga Afrikaanse Traditionele Raad; de heer Martin Mande, adviseur van het VN Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen, Zuid-Afrika; mevrouw Amy Fakude, voormalig woordvoerder van het Gauteng Parlement voor Vrouwen en pastoor Errol Jacobs van de El Dorado Ministeries. Elk sprak over hun fortuinlijke interactie met parochianen en vrijwilligers die deelnemen aan de programma’s van de Kerk.

Chief Fanie, van de Zalisidinga Afrikaanse Traditionele Raad, vertelde de menigte over zijn ervaringen met LRH technologie: “Ik kwam voor het eerst met jullie technologie in aanraking toen ik in de townships rond Johannesburg werkte. Ondanks de eenvoud gaven deze tools de mensen vertrouwen, fatsoen en trots… het was net magie. Dus begon ik de lessen zelf te doen en stap voor stap, leerden jullie mij deze ‘magie’. Al snel wist ik dat ik de kracht had om mijn volk te helpen. Want na het bestuderen van alle 19 cursussen ben ik nu de Chief met alle antwoorden.”

De heer Martin Mande, adviseur van het VN Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen, Zuid-Afrika, sprak over de Kerk en haar rol om nieuwe realiteiten te bedenken voor het volk van Gauteng: “Waar anderen statisch zijn in hun manier van denken, zijn jullie vooruitziende revolutionairen. Jullie verheffen zielen in de richting van mensenrechten. Wij moeten nu overal mensenrechtenclubs oprichten, op scholen, in organisaties en kerken en in elke gemeenschap. Op die manier, van haar hoofd naar haar hart, kan Afrika leven en vrij zijn, met een toekomst vol met mensenrechten.”

Mevrouw Amy Fakude, voormalig woordvoerder van het Gauteng Parlement voor Vrouwen sprak over L. Ron Hubbards De Weg naar een Gelukkig Leven en zijn vermogen om een generatie te empoweren: “Vroeger raakten meisjes van nog maar 12 jaar zwanger. Nu zijn ze beschermd door hun nieuw gevonden integriteit. En waar jonge mannen vroeger dachten dat stelen oké was, omdat ze ‘dat terug pakten wat oorspronkelijk van hen was’, nou, nu krijgen ze hun zelfrespect terug. Ik kan jullie wel vertellen, met De Weg naar een Gelukkig Leven geven we de mensheid haar menselijkheid terug.”

En ten slotte was er pastoor Jacobs, die zei dat hij één van de zeven religieuze mannen was in zijn familie. Elk van hen was getuige van een achteruitgang in normen en waarden en in vriendelijkheid: “Wij prediken en we onderwijzen, maar we zien de wereld alleen maar onder onze voeten afglijden. Ouders, scholen, schoolhoofden, ze komen naar me toe en zeggen, ‘Pastoor, alstublieft, we hebben uw hulp nodig’. Maar naar wie kan ik ze verwijzen? Nou, een paar jaar geleden zou ik je niet hebben kunnen vertellen waar naartoe of naar wie. Maar nu weet ik het en dat is een zegen. Want ik vond Dianetics en de Scientology Kerk, en alles wat jullie deze wereld brengen.”


De nieuwe Kerk in Johannesburg-Noord, biedt alle bezoekers een inleiding tot Dianetics en Scientology, te beginnen met het Publieke Informatiecentrum. Er zijn meer dan 500 video’s te zien op de videodisplays, die de fundamentele geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology religie tonen, alsmede het leven en de nalatenschap van Grondlegger L. Ron Hubbard.

Het Informatiecentrum verschaft ook informatie over de vele humanitaire programma’s die Scientology ondersteunt. Daaronder bevinden zich een wereldwijd initiatief voor onderwijs in mensenrechten; een verreikend drugsvoorlichtings-, preventie- en rehabilitatieprogramma; een wereldwijd netwerk van centra voor geletterdheid en educatie; en het Scientology Pastoraal Werker programma, dat nu staat voor ’s werelds grootste onafhankelijke rampenbestrijdingsteam.

In de Kapel van Johannesburg-Noord worden alle Scientology ceremoniën en diensten gehouden, inclusief Zondagsdiensten, huwelijks- en naamgevingsceremoniën. Hier zullen ook evenementen worden gehouden voor de hele gemeenschap, en leden van alle gezindten zijn er welkom. Het pand beschikt verder over verschillende seminarruimten en leslokalen, en een hele verdieping die is ingericht voor auditing (geestelijke spirituele counseling).


De opening van de nieuwe Scientology Kerk in Johannesburg-Noord vindt in een periode plaats van snelle groei van de religie, met 60 nieuwe Scientology Kerken, van Los Angeles naar Tampa, van Londen naar Milaan, van Tel Aviv naar Tokio en van Kaohsiung naar Bogotá. In de afgelopen tien jaar, hebben die openingen geleid tot een wereldwijde expansie van de religie die groter is dan die van alle vijftig voorgaande jaren bij elkaar.

In 2017 hebben er openingen van nieuwe Scientology Kerken plaatsgevonden in: Auckland, Nieuw-Zeeland; de San Fernando Valley, Californië; Miami, Florida; Kopenhagen, Denemarken; Dublin, Ierland; Birmingham, Verenigd Koninkrijk en Amsterdam, Nederland.

Er staan in 2018 nog meer openingen van Kerken op de agenda, in culturele epicentra in Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Australië.