CLEARWATER, FLORIDA, V.S. 11 JULI 2015

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
BREIDT MET NIEUW CENTRUM IN CLEARWATER
HAAR ACTIVITEITEN UIT OM PSYCHIATRISCHE
MISSTANDEN AAN DE KAAK TE STELLEN EN AAN TE PAKKEN

Een gerenommeerd voorvechter van het aan de kaak stellen van misstanden binnen de geestelijke gezondheidszorg versterkt haar aanwezigheid in de staat Florida met een faciliteit die een Psychiatrie: een Industrie des Doods museum omvat en een doelgerichte focus heeft op misstanden in de psychiatrie, zowel plaatselijk als in de rest wereld.

Onder het luide gejuich van duizenden scientologen en hun gasten, opende de Scientology Kerk op zaterdag 11 juli het nieuwe centrum van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) Florida in de binnenstad van Clearwater. Het centrum is gewijd aan het vooruithelpen van het werk van de internationaal vermaarde, door de Kerk gesponsorde waakhond, die sinds haar oprichting in 1969 onophoudelijk heeft gestreden voor slachtoffers van misstanden in de geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van CCHR is bescherming van het algemene publiek tegen hebzuchtige praktijken binnen de psychiatrie; het aan de kaak stellen van het drogeren van actieve en afgezwaaide militairen en veteranen; het een etiket opplakken bij kinderen met zogenaamde “stoornissen” en het drogeren van die kinderen; en de verraderlijke cultuur van psychotrope reclame-intriges gebaseerd op de pseudo-wetenschap van de moderne psychiatrie, dat ten koste van mensenlevens wordt uitgevoerd.

CCHR werkt samen met het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind en het VN-comité tegen Foltering en voert onderzoeken uit naar psychiatrische wanpraktijken met betrekking tot kinderen in 10 landen.

De niet-aflatende inspanningen van CCHR hebben geleid tot het aannemen van ruim 180 wetten wereldwijd, van het voorkómen van het screenen op geestelijke gezondheid en het drogeren met psychiatrische middelen van kinderen tot aan het vechten voor de rechten van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en het afdwingen dat regulerende instanties voor medicijnen het algemeen publiek beschermen tegen gevaarlijke psychofarmaca.

De commissie heeft meer dan 250 afdelingen in 30 landen die ijverig samenwerken met gelijkgestemde organisaties, klokkenluiders en vrijwilligers om de misstanden in de psychiatrie voor eens en altijd uit te bannen.

  • In Australië, waar CCHR een verbod bewerkstelligde op de barbaarse praktijk van “deep sleep” waarbij patiënten een cocktail aan medicijnen en elektroshocks kregen zonder dat ze daarin gekend waren. In Italië, waar de acties van CCHR leidden tot invallen door de overheid en sluiting van psychiatrische ziekenhuizen waarbij patiënten naar de juiste zorg werden doorverwezen.
  • Daar waar grof geld het wint van de zorg voor patiënten, onthulde CCHR een miljarden-fraude in de grootste privé-keten voor de geestelijke gezondheidszorg, waarbij 600 federale agenten faciliteiten in 20 staten binnenvielen, wat leidde tot tientallen vervolgingen, miljoenen aan schadeclaims en het sluiten van de gehele keten.
  • CCHR heeft ook met medicijnregulerende instanties samengewerkt om alarmerende waarschuwingen van de FDA op gevaarlijke psychiatrische medicijnen te laten plaatsen. Dit is een cruciale stap in de richting van het van de markt halen van een schadelijk medicijn.

Het nieuwe centrum van CCHR, in de buurt van het Flag-gebouw van Scientology in de binnenstad van Clearwater is een essentieel onderdeel van een complex van zes gebouwen die gewijd zijn aan door de Kerk gesponsorde programma’s om Clearwater en omstreken te helpen – een levendig symbool van samenwerking met de gemeenschap.

CCHR Florida heeft zich al bewezen als belangrijke speler in het gevecht van de staat tegen misstanden in de psychiatrie. Nadat de commissie had ontdekt dat 55% van alle pleegkinderen in Florida krachtige bewustzijnsveranderende psychotrope medicijnen voorgeschreven had gekregen, rapporteerde ze deze misstand aan de raad voor gezondheid. Dit leidde tot een 75% daling in het voorschrijven van dit soort middelen aan kinderen onder de zes jaar.

Daarnaast heeft CCHR Florida, in samenwerking met de wetgevende macht van Florida, er ook voor gezorgd dat er een wet is aangenomen die het openbare scholen verbiedt betrokken te zijn bij het drogeren van kinderen met psychiatrische middelen.

CCHR Florida heeft ook de aanval geleid die in 2005 “Teen Screen” uit de scholen in Pinellas County heeft verbannen.

Met dit nieuwe centrum voor CCHR Florida heeft Clearwater ook haar eigen Psychiatrie: een Industrie des Doods museum. Het museum presenteert de brute geschiedenis van de psychiatrie via veertien audiovisuele displays die elk een ander aspect van psychiatrische misstanden en schending van mensenrechten laten zien.

De tentoonstelling is veel meer dan slechts een serie displays en is gebaseerd op een uitgebreide documentaire die de volledige geschiedenis van de psychiatrie laat zien en daarbij haar pseudo-wetenschappelijke oorsprong toont, alsmede de schokkende schendingen van mensenrechten die tot de oprichting van CCHR hebben geleid.

Bijna 200.000 bezoekers hebben een rondleiding gehad door het oorspronkelijke Psychiatrie: een Industrie des Doods museum in het internationale hoofdkwartier van CCHR in Los Angeles, dat een wezenlijk onderdeel is geworden van het lesplan van diverse plaatselijke onderwijsinstellingen. Meer dan 700.000 bezoekers hebben de rondreizende Psychiatrie: een Industrie des Doods tentoonstellingen in steden over de gehele wereld bezocht.

CCHR heeft zeven met prijzen onderscheiden documentaires geproduceerd die met 7 miljoen DVD’s in 18 talen 120 miljoen mensen hebben bereikt met de onthullingen van over-medicalisering in het leger, de onherstelbare schade van elektroshocks en het een etiket opplakken van kinderen en ze volstoppen met psychiatrische medicijnen.

In het hoofdkwartier in Florida werken voorvechters van mensenrechten samen om plaatselijke burgers en bezoekers te helpen een rapport in te dienen over misstanden in de psychiatrie, acties af te stemmen om een eind te maken aan dergelijke misstanden en de psychiatrie terug te plaatsen onder de wet.

Voor dat doel zijn er extra faciliteiten voor vrijwilligers die onderzoek doen naar misstanden en om voorlichtingsseminars en workshops te geven om talloze anderen voor te lichten en te activeren.

De Citizens Commission on Human Rights werd in 1969 gezamenlijk opgericht door de Scientology Kerk en vooraanstaand psychiater en belangrijkste criticus van zijn eigen vak, wijlen Dr. Thomas Szasz – in een periode waarin patiënten stelselmatig in psychiatrische inrichtingen werden opgeborgen, waarbij hen al hun grondwettelijke rechten, burgerrechten en mensenrechten werden ontnomen.

CCHR Florida is al meer dan 30 jaar actief in Clearwater en omgeving.


Kom meer te weten over de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) en de steun van de Scientology Kerk om de mensenrechten en waardigheid in de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

Bekijk deze video

Dit nieuwe CCHR centrum is een van de zes nieuwe faciliteiten die elk zijn gewijd aan het verhelpen van de urgente problemen die zo’n groot effect hebben op Clearwater en de Tampa Bay-regio. Onder deze faciliteiten bevinden zich:

  • Het nieuwe onderkomen van de pastoraal werkers van de Kerk, onderdeel van een wereldwijde beweging en actief in 120 landen – de grootste onafhankelijke hulporganisatie ter wereld. Alleen al in het Tampa Bay-gebied besteden scientologen meer dan 200.000 uur per jaar aan vrijwilligerswerk, onder het motto “Er kan iets aan gedaan worden”.
  • Een nieuw onderkomen voor Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), een wereldwijd initiatief dat voorlichting geeft over de mensenrechten die de bewoners van deze planeet beschermen en dus ook elke inwoner van Pinellas County waar de schendingen van mensenrechten en mensenhandel één van de ernstigste zijn in de Verenigde Staten. Met dit hoofdkantoor wordt er alles aan gedaan om deze gewetenloze vormen van misbruik te bestrijden.
  • Het nieuwe plaatselijke centrum voor de Stichting Geen Drugs, Wel Leven, die met haar internationale De Feiten over Drugs-programma 260 miljoen mensen over de hele wereld heeft bereikt. Het programma is erop gericht het drugsgebruik uit te roeien en om jongeren zinvolle voorlichting over drugs te geven.
  • Een gebouw bestemd voor De Weg naar een Gelukkig Leven, gebaseerd op de niet-religieuze morele code geschreven door L. Ron Hubbard. De 21 leefregels die zijn vertaald in 112 talen, hebben rust gebracht in gemeenschappen die door geweld waren verscheurd, hebben vrede gebracht in gebieden die door burgeroorlogen waren verwoest en hebben miljoenen mensen zelfrespect bijgebracht. Het nieuwe centrum in Clearwater zal alle morele steun bieden waar in de omgeving behoefte aan is.
  • Vanuit het hoofdkantoor van Criminon in Florida wordt alles gecoördineerd om haar missie uit te voeren, namelijk het aanpakken van de oorzaken van criminaliteit en het herstellen van zelfrespect van misdadigers met behulp van doeltreffende karaktervormingsprogramma’s.