CLEARWATER, FLORIDA, V.S.

NIEUW CENTRUM IN CLEARWATER WIJST
DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN VOOR DE
GROTERE TAMPA BAY-REGIO

11 JULI 2015

De Stichting De Weg naar een Gelukkig Leven van Clearwater, geopend op 11 juli, verschaft een niet-religieuze, op gezond verstand gebaseerde morele code om een broederschap te kweken tussen alle inwoners van Pinellas County.

Duizenden mensen kwamen op 11 juli bijeen in de binnenstad van Clearwater, Florida, om de historische opening te vieren van het nieuwe centrum van de Stichting De Weg naar een Gelukkig Leven, dat de kracht van deze niet-religieuze, op gezond verstand gebaseerde gids zal overbrengen op mensen van alle geloofsovertuigingen en nationaliteiten, om de alarmerende trends die gemeenschappen over de gehele wereld teisteren, te helpen omkeren.

Bewijs voor de alarmerende achteruitgang van moreel besef in de Tampa Bay-regio kwam naar voren toen recent onderzoek aantoonde dat 50% van de leerlingen is gepest en 30% van hen ook fysiek is belaagd. Daarnaast staat de regio vierde op de lijst van huiselijk geweld, met alleen al in het afgelopen jaar zo’n 2000 voorvallen.

“Een moreel kompas is nodig”, bevestigde dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center, zaterdag in zijn inwijdingstoespraak voor het nieuwe centrum. “Vandaar de op gezond verstand gebaseerde gids voor een beter leven uit de naam van De Weg naar een Gelukkig Leven, dat een duidelijk pad uitstippelt dat door iedereen, van welk ras, welke huidskleur of geloofsovertuiging dan ook kan worden gevolgd. En vandaar dat ons nieuwe hoofdkwartier voor De Weg naar een Gelukkig Leven hier in Clearwater, Florida, open staat voor iedereen.”

De faciliteiten van het centrum voor De Weg naar een Gelukkig Leven in Clearwater omvatten onder meer kantoorruimten voor vrijwilligers, informatiedisplays om bezoekers kennis te laten maken met ieder onderdeel van de campagne en een seminarruimte waar groepen en betrokken personen training kunnen volgen om het lesmateriaal te onderwijzen.

De campagne van De Weg naar een Gelukkig Leven bevat ook een serie non-profit commercials – een voor elk van de 21 op gezond verstand gebaseerde leefregels uit het boekje. Het boek is ook op energieke wijze tot leven gebracht als een onverkort boek op film. Het lespakket van De Weg naar een Gelukkig Leven bevat alle benodigde materialen om het programma uit te voeren en leerlingen er volledig bij te betrekken. Deze materialen zijn allemaal verkrijgbaar via het hoofkwartier van de Stichting aan Fort Harrison Avenue.

De Weg naar een Gelukkig Leven heeft geholpen om rust te brengen in gemeenschappen die door geweld waren verscheurd, vrede te brengen in gebieden die door burgeroorlogen waren verwoest en zelfrespect bijgebracht aan miljoenen mensen – in scholen, gevangenissen, kerken, jongerencentra en buurtcentra. De kracht van het boekje is keer op keer aangetoond door de wonderbaarlijke resultaten die overal waar het boekje wordt verspreid, optreden. Hiermee wordt de pure genialiteit gedemonstreerd van het morele kompas van L. Ron Hubbard voor het leven waar al meer dan 100 miljoen mensen in de afgelopen 30 jaar baat bij hebben gehad.

  • Toen de nationale politie van Colombia De Weg naar een Gelukkig Leven overnam en een landelijke verspreiding organiseerde waarbij 20 procent van de bevolking werd bereikt, kelderden de misdaadcijfers in het land.
  • In buurten in Los Angeles die geteisterd werden door geweld, heeft het verspreiden van De Weg naar een Gelukkig Leven door rivaliserende motorbendes ertoe geleid dat de misdaadcijfers na iedere “Peace Ride” met 15 tot 30% daalden.
  • De politie in een gemeenschap in het oosten van Slowakije wees de daling van de misdaadcijfers met 40% toe aan de massale verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven.

De Weg naar een Gelukkig Leven is in 112 talen verkrijgbaar en er zijn zo’n 115 miljoen exemplaren van verspreid in 186 landen. De campagne om het boek te verspreiden is door meer dan 257.000 groepen en individuen omarmd. Het staat in het Guinness Wereldrecordboek als het meest vertaalde niet-religieuze boek en vult het morele vacuüm in een steeds materialistischer wordende maatschappij.


Kom meer te weten over De Weg naar een Gelukkig Leven: Gezond Verstand als Gids voor een Beter Leven.

Bekijk deze video

Dit nieuwe centrum is een van de zes nieuwe faciliteiten die elk zijn gewijd aan het verhelpen van de problemen die zo’n groot effect hebben op Clearwater en de grotere Tampa Bay-regio:

  • Het nieuwe onderkomen van de pastoraal werkers van de Kerk, onderdeel van een wereldwijde beweging en actief in 120 landen – de grootste onafhankelijke hulporganisatie ter wereld. Alleen al in het Tampa Bay-gebied besteden scientologen meer dan 200.000 uur per jaar aan vrijwilligerswerk, onder het motto “Er kan iets aan gedaan worden”.
  • Een museum en tevens centrum van Citizens Commission on Human Rights (CCHR), de grootste organisatie die sinds 1969 toezicht houdt op de geestelijke gezondheidszorg, heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 181 wetten zijn aangenomen om mensen te beschermen tegen de misstanden of dwangbehandelingen in de psychiatrie. Een belangrijke plaats in het informatiecentrum in Clearwater wordt ingenomen door het Psychiatrie: een Industrie des Doods museum.
  • Een nieuw onderkomen voor Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), een wereldwijd initiatief dat voorlichting geeft over de mensenrechten die de bewoners van deze planeet beschermen en dus ook elke inwoner van Pinellas County waar de schendingen van mensenrechten en mensenhandel één van de ernstigste zijn in de Verenigde Staten. Met dit hoofdkantoor wordt er alles aan gedaan om deze gewetenloze vormen van misbruik te bestrijden.
  • Het nieuwe plaatselijke centrum voor de Stichting Geen Drugs, Wel Leven, die met haar internationale De Feiten over Drugs-programma 260 miljoen mensen over de hele wereld heeft bereikt. Het programma is erop gericht het drugsgebruik uit te roeien en om jongeren zinvolle voorlichting over drugs te geven.
  • Vanuit het hoofdkantoor van Criminon in Florida wordt alles gecoördineerd om haar missie uit te voeren, namelijk het aanpakken van de oorzaken van criminaliteit en het herstellen van zelfrespect van misdadigers met behulp van doeltreffende karaktervormingsprogramma’s.