CLEARWATER, FLORIDA, V.S. 11 JULI 2015

MET DE OPENING VAN EEN NIEUW CENTRUM
IN CLEARWATER VOOR DE STICHTING GEEN DRUGS,
WEL LEVEN KOMEN WE EEN STAP DICHTER BIJ EEN WERELD ZONDER DRUGS

De Scientology Kerk opent een hoofdkantoor om de burgers van Pinellas County te ondersteunen met “De Feiten over Drugs”, wat één van ’s werelds grootste (niet-gesubsidieerde) drugsvoorlichtingsinitiatieven is.

Op zaterdag 11 juli verzamelden duizenden scientologen en gasten uit de gemeenschap zich voor de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Stichting Geen Drugs, Wel Leven in het centrum van Clearwater, Florida. Met het De Feiten over Drugs-programma is de stichting vastbesloten drugsgebruik te bestrijden en zinvolle informatie te verstrekken aan jongeren in- en om het Clearwater en Tampa Bay-gebied.

Het hoofdkantoor van de Stichting Geen Drugs, Wel Leven had op geen beter moment kunnen komen nu het drugsgebruik in Florida tot een crisis heeft geleid.

Een paar alarmerende statistieken laten het trieste verhaal zien. Elke 32 uur overlijdt iemand in Pinellas County aan een drugsoverdosis. Zo’n 63% van de middelbareschoolleerlingen hebben alcohol of andere drugs gebruikt. Designerdrugs, waaronder K2 (een synthetische marihuana) en andere drugs, zijn gewoon te verkrijgen in buurtwinkels. De politie brengt verboden op deze drugs ten uitvoer, maar er zijn gemakkelijk nieuwere versies van te creëren en op de markt te brengen.

“Drugs richten deze planeet te gronde en als we dit geen halt toeroepen zullen ze deze gemeenschap ten gronde richten”, aldus dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center, tijdens tijdens zijn inwijdingstoespraak voor het nieuwe centrum. “Tot nu toe hebben we door heel Clearwater en Tampa Bay bijna een half miljoen Feiten over Drugs-boekjes uitgedeeld. Maar nu is het de hoogste tijd om nog grotere hoeveelheden onder de bevolking te verspreiden. Het is tijd om met elk politiebureau te gaan samenwerken. Het is tijd om met de sheriffs te gaan samenwerken. Het is tijd om alles te doen wat in ons vermogen ligt. Daarom heeft ons De Feiten over Drugs-hoofdkantoor als doel om voor eens en voor altijd korte metten te maken met deze plaag, te beginnen met Clearwater en het hele Tampa Bay-gebied. We hebben hierbij de hulp van iedereen nodig.”

De Stichting Geen Drugs, Wel Leven en haar programma De Feiten over Drugs wordt door de Scientology Kerk en door scientologen gesponsord en staat bekend als het grootste (niet-gesubsidieerde) drugsvoorlichtingsinitiatief ter wereld.

De Stichting verstuurt wereldwijd onderwijsmaterialen boordevol met feiten naar scholen, gemeenten en andere overheidsinstanties die een enorme impact hebben. DrugFreeWorld.org is de best bezochte drugsinformatiewebsite die er is en heeft meer hits dan de daaropvolgende 5 top-drugsinformatiewebsites bij elkaar genomen.

Het nieuwe centrum van de stichting is er helemaal klaar voor om drugsvoorlichting aan de bevolking van Clearwater en Tampa Bay te geven.

Het heeft een informatiecentrum met bekroonde non-profit commercials en informatieve documentaires over de meest gebruikte drugs. Het centrum huisvest ook seminarruimten om lezingen en workshops te geven over drugs. Onderwijzers kunnen in het centrum kosteloos een informatiepakket over De Feiten over Drugs krijgen, zodat ze dit op school en in andere gemeenschapsverbanden kunnen gebruiken.

En omdat samenwerking de basis is voor elke sterke beweging, heeft het centrum ook administratieve voorzieningen voor vrijwilligers van Geen Drugs, Wel Leven om mee te kunnen doen met plaatselijke anti-drugsinitiatieven.

Het wereldwijde De Feiten over Drugs-programma heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 68 miljoen informatieboekjes werden verspreid. Dit is zeer effectief geweest om de jeugd te empoweren hun eigen beslissing te nemen om geen drugs te gebruiken.

  • In Frankrijk heeft De Feiten over Drugs-campagne, die gestaag 20 jaar lang uitgevoerd wordt en waarbij in steden over het hele land miljoenen boekjes werden verspreid, geresulteerd in een meetbare daling van het marihuanagebruik onder de jeugd na een twintig jaar durende stijging.
  • Vrijwilligers van De Feiten over Drugs in Italië hebben meer dan een half miljoen mensen bereikt door voorlichtingsevenementen, non-profit commercials en door het verspreiden van de drugsonderwijsboekjes. Dit heeft geresulteerd in een vermindering van 25% op het landelijke drugsgebruik.
  • In Israël, waar de Stichting Geen Drugs, Wel Leven duizenden voorlichtingsboekjes heeft verspreid en drugsvoorlichtingslezingen heeft gegeven aan duizenden studenten, daalde het drugsgebruik in één stad met 70 procent.

Kom meer te weten over De Feiten over Drugs-voorlichtingscampagne en wat de Scientology Kerk doet om doeltreffende initiatieven op het vlak van drugsvoorlichting en drugspreventie te ondersteunen.

Bekijk deze video

Dit nieuwe centrum van de Stichting Geen Drugs, Wel Leven is een van de zes nieuwe faciliteiten die elk zijn gewijd aan het verhelpen van de urgente problemen die zo’n groot effect hebben op Clearwater en de grotere Tampa Bay-regio:

  • Het nieuwe onderkomen van de pastoraal werkers van de Kerk, onderdeel van een wereldwijde beweging en actief in 120 landen – de grootste onafhankelijke hulporganisatie ter wereld. Alleen al in het Tampa Bay-gebied besteden scientologen meer dan 200.000 uur per jaar aan vrijwilligerswerk, onder het motto “Er kan iets aan gedaan worden”.
  • Een museum en tevens centrum van Citizens Commission on Human Rights (CCHR), de grootste organisatie die sinds 1969 toezicht houdt op de geestelijke gezondheidszorg, heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 181 wetten zijn aangenomen om mensen te beschermen tegen de misstanden of dwangbehandelingen in de psychiatrie. Een belangrijke plaats in het informatiecentrum in Clearwater wordt ingenomen door het Psychiatrie: een Industrie des Doods museum.
  • Een nieuw onderkomen voor Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), een wereldwijd initiatief dat voorlichting geeft over de mensenrechten die de bewoners van deze planeet beschermen en dus ook elke inwoner van Pinellas County waar de schendingen van mensenrechten en mensenhandel één van de ernstigste zijn in de Verenigde Staten. Met dit hoofdkantoor wordt er alles aan gedaan om deze gewetenloze vormen van misbruik te bestrijden.
  • Een gebouw bestemd voor De Weg naar een Gelukkig Leven, gebaseerd op de niet-religieuze morele code geschreven door L. Ron Hubbard. De 21 leefregels die zijn vertaald in 112 talen, hebben rust gebracht in gemeenschappen die door geweld waren verscheurd, hebben vrede gebracht in gebieden die door burgeroorlogen waren verwoest en hebben miljoenen mensen zelfrespect bijgebracht. Het nieuwe centrum in Clearwater zal alle morele steun bieden waar in de omgeving behoefte aan is.
  • Vanuit het hoofdkantoor van Criminon in Florida wordt alles gecoördineerd om haar missie uit te voeren, namelijk het aanpakken van de oorzaken van criminaliteit en het herstellen van zelfrespect van misdadigers met behulp van doeltreffende karaktervormingsprogramma’s.