CLEARWATER, FLORIDA, V.S. 11 JULI 2015

NIEUW VERENIGD VOOR DE MENSENRECHTEN
CENTRUM BRENGT WERELDWIJD INITIATIEF NAAR
TAMPA BAY, CLEARWATER

Het door de Scientology Kerk gesponsorde programma – dat al het grootste niet-gesubsidieerde mensenrechteninitiatief ter wereld is, dringt een gebied in Florida binnen dat door mensenhandel geteisterd wordt.

Op zaterdag 11 juli opende de Scientology Kerk de deuren van haar nieuwe centrum voor Verenigd voor de Mensenrechten in de binnenstad van Clearwater en duizenden enthousiaste mensen kregen hun eerste rondleiding. Het centrum is erop gericht om met het meestomvattende en meest wezenlijke mensenrechteninitiatief ter wereld een bruggenhoofd tot stand te brengen in een staat die geconfronteerd wordt met een crisis op het vlak van de mensenhandel.

De mensenrechtentragedies in Florida treffen een totaal van zo’n 40.000 mensen per jaar die via Florida worden verhandeld en waarvan de meesten tot prostitutie worden gedwongen. De staat is op twee na het drukste knooppunt voor de sekshandel in de Verenigde Staten, waarbij het Tampa Bay-gebied een van de meest actieve is.

Dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center, zei zaterdag tijdens zijn inwijdingstoespraak van het nieuwe centrum het volgende: “Het klopt dat Clearwater een stad aan zee is en dat Zuid-Florida voor tienduizenden mensen een vakantiebestemming is. Maar wat helaas ook waar is, is dat deze regio niet ongevoelig is voor mensenrechtenschendingen – dezelfde schendingen die voor gemeenschappen over de hele wereld een plaag zijn. Terwijl wij over de hele wereld de mensen wijzen op de rechten waar we allemaal aanspraak op kunnen maken, wordt het tijd dat wij dat hier ook gaan doen – mensen er meer bewust van maken, zodat mensenrechten een feit worden voor iedereen. Het antwoord hierop is Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights) en Jongeren voor Mensenrechten (Youth for Human Rights) en vandaar hun nieuwe hoofdkwartier in Clearwater vanwaaruit de campagne zal worden geleid.”

Gelet op de onmetelijke omvang van het probleem, vormt Verenigd voor de Mensenrechten, dat door de Scientology Kerk gesponsord wordt, de voorhoede op het gebied van onderwijs en informatie over de mensenrechten. Het is de grootste niet-gesubsidieerde onderwijscampagne op het gebied van mensenrechten ter wereld en is actief in 192 landen en er nemen 1500 groepen en organisaties aan deel. De doelstelling ervan is: het bewerkstelligen van een grotere bewustwording en verwezenlijking van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de 30 artikelen ervan.

  • In Taiwan hebben de presentaties over de mensenrechten aan 59.000 studenten van 435 scholen tot een aantoonbare verandering onder studenten geleid, met als gevolg dat het hoofd van het programma door de minister van onderwijs werd toegewezen aan de nationale Onderwijsraad voor Mensenrechten.
  • De principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn nu vastgelegd in de grondwet van Mexico, waarbij Jongeren voor Mensenrechten een zeer belangrijke rol speelde in de landelijke campagne die hiertoe leidde.
  • De jaarlijkse topbijeenkomsten van Jongeren voor Mensenrechten in de Verenigde Naties in New York en Genève hebben gezorgd voor jonge voorstanders die nu de leiding hebben over honderden afdelingen in 60 landen.

Het nieuwe centrum van Verenigd voor de Mensenrechten aan de Fort Harrison Avenue, de hoofdstraat van Clearwater, wordt beschouwd als een hoofdkwartier dat het concept van mensenrechten in ere houdt en staat ook voor de onwankelbare inzet voor het op grote schaal onderwijzen van mensenrechten in de Tampa Bay-omgeving.

In het nieuwe centrum van Verenigd voor de Mensenrechten is ruimte gewijd aan informatie over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan de bekroonde audiovisuele materialen van de organisatie die alle 30 artikelen van de Verklaring tot leven brengen in de vorm van non-profit commercials en informatieve documentaires.

Het centrum beschikt eveneens over een conferentiezaal voor workshops en lezingen en heeft administratieve voorzieningen voor vrijwilligers en belangengroeperingen om op plaatselijk niveau te gaan samenwerken.

Leerkrachten kunnen ook exemplaren krijgen van het Mensenrechten tot Leven brengen Onderwijspakket voor onderricht op de middelbare scholen en universiteiten en het Jongeren voor Mensenrechten Onderwijspakket voor leerlingen van het basisonderwijs.

Verenigd voor de Mensenrechten is een essentieel onderdeel van een nieuw complex bestaande uit zes afzonderlijke gebouwen die bedoeld zijn om de door de Kerk gesponsorde programma’s in het Clearwater-gebied ten uitvoer te brengen – een krachtig symbool voor samenwerking met de gemeenschap.

Verenigd voor de Mensenrechten en haar programma’s zijn gebaseerd op principes die door L. Ron Hubbard, de grondlegger van Scientology, werden uitgedrukt en die in 1969 het volgende opmerkte: “Het is van groot belang dat alle redelijk denkende mensen een beroep doen op hun overheid om verreikende hervormingen door te voeren op het terrein van de mensenrechten”.

Al bijna 50 jaar lang hebben scientologen eraan gewerkt om alle mogelijke obstakels te overwinnen bij de strijd voor deze onvervreemdbare rechten. De Kerk is sponsor van een van de meest omvangrijke voorlichtings- en publieke informatiecampagnes ter wereld, onder de vlag van Verenigd voor de Mensenrechten.

In feite heeft de Scientology Kerk in Clearwater en in de Tampa Bay-omgeving in het afgelopen jaar alleen al meer dan 50.000 mensen helpen onderwijzen over hun mensenrechten. Om dat doel te bereiken, werkt Verenigd voor de Mensenrechten Clearwater samen met ongeveer 60 belangengroeperingen op het gebied van de mensenrechten.


Kom meer te weten over Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights – UHR) en wat de Scientology Kerk doet om wereldwijd mensen bewuster te maken van hun mensenrechten.

Bekijk deze video 

Dit nieuwe centrum van Verenigd voor de Mensenrechten is een van de zes nieuwe faciliteiten die elk zijn gewijd aan het verhelpen van de urgente problemen die zo’n groot effect hebben op Clearwater en de Tampa Bay-regio:

  • Het nieuwe onderkomen van de pastoraal werkers van de Kerk, onderdeel van een wereldwijde beweging en actief in 120 landen – de grootste onafhankelijke hulporganisatie ter wereld. Alleen al in het Tampa Bay-gebied besteden scientologen meer dan 200.000 uur per jaar aan vrijwilligerswerk, onder het motto “Er kan iets aan gedaan worden”.
  • Een museum en tevens centrum van Citizens Commission on Human Rights (CCHR), de grootste organisatie die sinds 1969 toezicht houdt op de geestelijke gezondheidszorg, heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 181 wetten zijn aangenomen om mensen te beschermen tegen de misstanden of dwangbehandelingen in de psychiatrie. Een belangrijke plaats in het informatiecentrum in Clearwater wordt ingenomen door het Psychiatrie: een Industrie des Doods museum.
  • Het nieuwe plaatselijke centrum voor de Stichting Geen Drugs, Wel Leven, die met haar internationale De Feiten over Drugs-programma 260 miljoen mensen over de hele wereld heeft bereikt. Het programma is erop gericht het drugsgebruik uit te roeien en om jongeren zinvolle voorlichting over drugs te geven.
  • Een gebouw bestemd voor De Weg naar een Gelukkig Leven, gebaseerd op de niet-religieuze morele code geschreven door L. Ron Hubbard. De 21 leefregels die zijn vertaald in 112 talen, hebben rust gebracht in gemeenschappen die door geweld waren verscheurd, hebben vrede gebracht in gebieden die door burgeroorlogen waren verwoest en hebben miljoenen mensen zelfrespect bijgebracht. Het nieuwe centrum in Clearwater zal alle morele steun bieden waar in de omgeving behoefte aan is.
  • Vanuit het hoofdkantoor van Criminon in Florida wordt alles gecoördineerd om haar missie uit te voeren, namelijk het aanpakken van de oorzaken van criminaliteit en het herstellen van zelfrespect van misdadigers met behulp van doeltreffende karaktervormingsprogramma’s.